A VENIT VREMEA!

 

Frați români!

A venit vremea să formăm UNITATEA NAȚIONALĂ necesară producerii adevăratei SCHIMBĂRI în România.

A venit vremea să ne trezim! Că am dormit destul!

Voi începe cu câteva clarificări identitare, în ceea ce privește Mișcarea  Focul Dacic.

Asociația Mișcarea Focul Dacic a fost înființat, legal, de către patru patrioți români, printre care mă număr și eu, la Judecătoria Timișoara în data de 13 Ianuarie 2015.

Scopul ei: RENAȘTEREA NAȚIUNII!

Cine suntem noi?

Există o veche legendă care spune că atunci când primejdii mari amenințau țara și poporul Daciei, când răul apăsa tot mai greu sufletul neamului, se aprindea „focul dacic.” Energiile lui se transmiteau oamenilor în funcție de credința, de calitatea lor spirituală, de iubirea pe care o aveau pentru țară. Forța neamului se activa și „focul dacic”, anihila întotdeauna răul, înlătura primejdiile, aducea tuturor Pacea și bunăstarea…

Ce este „Focul Dacic.” ?

Dacii, atunci când primejdii mari amenințau țara, aprindeau pe cele mai înalte dealuri, pe cei mai înalți munți, focuri de avertizare. Erau vestitele…„focuri dacice.” Ele reprezentau pentru cei de atunci semnul clar al unei primejdii ce amenința țara, al pregătirii și adunării pentru luptă. Asta se întâmpla vizibil și aspectul era perceput de toată lumea.

În același timp însă, ori de câte ori vedeau arzând aceste focuri, dacii se adunau în grabă să-și apere glia, dând dovadă de o unitate indestructibilă în toate aceste cazuri, datorită unui alt foc lăuntric, nevăzut: iubirea de țară și de neam, sau… „Focul Dacic.”

Aceasta este înțelegerea tainică a „Focului Dacic.” El reprezintă iubirea străbunilor noștri pentru aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, iubire care îi ajuta de fiecare dată să apere cu cinste si demnitate hotarele țării.

Acest sentiment nobil ne animă și pe noi, cei care am hotărât să ne unim sub drapelul Mișcării „Focul Dacic”, drapelul Renașterii Naționale.

Din punct de vedere doctrinar ne situăm în zona naționalismului de centru, echilibrat, luminat și respingem ferm orice formă de manifestare extremistă.

Noi, cei din Mișcarea Focul Dacic nu vrem nici comunism, nici socialism, nici liberalism, și nici capitalism sălbatic în țara noastră. Noi, am ales calea de mijloc. Cea care însumează tot ce este bun în aceste ideologii. O cale prin care grija față de binele omului, al familiei, al țarii și al națiunii să fie prioritatea zero a tuturor celor care conduc și vor conduce România.

Nu suntem nici pro-ruși , nici pro-americani, nici pro-europeni etc. Susținem, în mod exclusiv, interesele cetățenilor români, ale familiilor acestora, ale țării și ale națiunii noastre. Vrem bună înțelegere între cetățenii țării, între familiile lor, între poporul român, urmaș legitim al geto-dacilor, și alte popoare. Acesta este adevăratul spirit moștenit de la străbuni: spiritul PĂCII! Suntem prieteni cu toți atâta timp cât nu aduc prejudicii familiilor noastre, țării și națiunii noastre.

Suntem pentru o colaborare echitabilă și onestă cu toate Statele lumii, cu ale căror popoare vrem să fim, așadar, într-o relație de prietenie, de colaborare echitabilă și de respect reciproc.

Toate năzuințele noastre, toate gândurile noastre bune, le-am pus în Programul de Renaștere națională al Mișcării Focul Dacic care poate fi lecturat aici: http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

Acest Program propunem să fie punctul de plecare al unui Program Unic de Renaștere Națională, alcătuit prin dialog real și direct cu patrioți români precum și cu alte societăți civice autentice românești. Un Program în jurul căruia să formăm apoi mult așteptata UNITATE NAȚIONALĂ, despre care am amintit mai devreme.

Aceasta este singura cale care ne poate asigura, fără nici o îndoială, realizarea Marii Schimbări în România, singura cale prin care putem declanșa un proces real de Renaștere Națională.  Ce înțelegem noi prin asta? Ce înțelegem noi prin Renaștere națională?

Înțelegem resetarea, reformarea, completă a tuturor structurilor societății românești (grav afectate de corupție, incompetență și trădare), prin realizarea unor reforme profunde și constructive la toate nivelurile acestor structuri.

Ce trebuie să facem, în continuare, în mod practic?

Este extrem de important să formăm mai întâi, masa critică necesară schimbării, adică să aducem sub drapelul Renașterii Naționale minimum 100.000 de persoane, înscrise în Mișcarea „Focul Dacic”,  sau în alte organizații civice care se vor uni cu noi. Pentru asta, este imperios necesar să formăm structuri ale M.F.D în toate localitățile mari și mici ale României.

Vom putea apoi să susținem și să promovăm, în mod eficient, declanșarea  unor inițiative legislative cetățenești prin care să determinăm apariția unor Legi noi în România, clare și neinterpretabile.

O altă prioritate a noastră este să susținem realizarea, punct cu punct, a tuturor obiectivelor cuprinse în Programul de Renaștere Națională.

În clipa în care vom avea structuri în teritoriu vom putea să urmărim atent toate acțiunile conducerilor administrațiilor locale și județene, prin prezența oamenilor noștri la toate ședințele Consiliilor locale, respectiv județene.

Tot atunci vom putea să urmărim, cu aceeași atenție,  toate acțiunile Parlamentului României, prin prezența membrilor noștri delegați să participe la toate ședințele Camerei Deputaților.

Pentru crearea UNITĂȚII NAȚIONALE, atât de necesare, vom declanșa dialogul cu toate organizațiile civice românești, legal constituite, în vederea stabilirii Programului Unic de Renaștere Națională.

Vom organiza apoi cât mai multe conferințe publice în care să prezentăm românilor ceea ce vrem să facem pentru om, familie, țară și națiune.

Mai mult, vom cere autorităților competente să ne autorizeze anumite mitinguri,  organizate în toate orașele mari ale țării, în care vom prezenta mesajul nostru de RENAȘTERE, obiectivele noastre, dar și mitinguri de protest, revendicative prin care vom cere în mod ferm:

 1. Revizuirea Constituției României, astfel încât ea să servească în mod real intereselor legitime ale României, ale Statului și nu în ultimul rând ale cetățenilor români.
 2. Implementarea în Constituție a Principiilor Democrației Directe, ale Parlamentului Unicameral, ale Republicii prezidențiale.
 3. Renegocierea unor clauze de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât România să se poată dezvolta în mod armonios din toate punctele de vedere.
 4. Declanșarea, în mod prioritar și în regim de urgență, pe baza unor Proiecte serioase și bine gândite, a unor reforme profunde a Sistemului de Educație Națională, a Cercetării Naționale, a Sistemului de Sănătate, a Economiei Naționale, a Sistemului politic din România, a Muncii și Protecției Sociale, a Sistemului de Apărare Națională și a Puterii Judecătorești.
 5. Introducerea votului obligatoriu și a votului online. Pregătirea cetățenilor în ceea ce privește procesul de votare și responsabilizarea lor. Reintroducerea în licee a educației civice și politice.
 6. Depolitizarea totală a Puterii Judecătorești, a Serviciilor Secrete și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și promovarea în funcțiile de conducere a acestora a oamenilor competenți, morali, cu un istoric curat.
 7. În funcțiile de conducere ale Educației, Sănătății, Economiei să fie promovați profesioniști cu experiență și care au făcut performanță în domeniu. În procesul de selecție a acestora, să primeze competența și apoi factorul politic.
 8. Stoparea corupției, punerea ei sub control.
 9. Declanșare unor anchete ale Fiscului asupra averilor primilor 100 de milionari în euro, cetățeni români. Asta, odată cu modificarea art.44 alineat (8) din Constituția României.
 10. Construirea completă a infrastructurii naționale și refacerea celei vechi.
 11. Rezolvarea problemelor Transportului românesc.
 12. Preluarea controlului autorităților române asupra resurselor naturale și ridicarea redevențelor din zona de exploatare a acestora la nivelul mediei europene, cel puțin.
 13. Publicarea tuturor contractelor încheiate din 1990 încoace în zona resurselor naturale, a proprietății publice.
 14. Stoparea exporturilor de materii prime.
 15. Punerea sub control sever, după modelul francez, al vânzării terenurilor agricole și a pădurilor țării către străini.
 16. Stoparea tăierilor de pădure pe o perioadă de minimum 15 ani, cu excepția celor prin care se asigură consumul intern necesar și bineînțeles, întreținerea lor.
 17. Transformarea Agriculturii românești într-o agricultură organică, naturală, sănătoasă pentru om, pentru pământul țării precum și pentru toate viețuitoarele lui.
 18. Refacerea industriei autohtone, a tuturor ramurilor ei, cu predilecție a industriei de exploatare a minereurilor, a resurselor naturale în general, a industriei procesoare de materii prime etc.
 19. Dezvoltarea turismului, în mod armonios, în toate zonele de agrement ale României.
 20. Stoparea împrumuturilor externe și apoi începerea returnării datoriei externe.
 21. Eliminarea facilităților acordate multinaționalelor. Punerea sub control sever a activității acestora de către autoritățile române abilitate. Profitul anual declarat de multinaționalele din țară este pur și simplu nerușinat și sfidător la adresa României.
 22. Companiile românești, antreprenori români, trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații în raport cu Statul român ca și companiile străine respectiv antreprenorii străini, cu activitate în România.
 23. Eradicarea analfabetismului și reducerea la maximum posibil a analfabetismului funcțional.
 24. Eradicarea sărăciei extreme și reducerea la maximum posibil a sărăciei, în general.
 25. Asigurarea unui salariu minim și a unei pensii minime absolut necesare pentru un trai decent si demn pentru toți cetățenii țării.
 26. Reducerea drastică a decalajelor imense existente între cel mai mic salariu și cel mai mare (aici ne referim la salariile de Stat).
 27. Reducerea drastică a decalajelor astronomice existente între cea mai mică pensie și cea mai mare, prin măsuri inteligente, înțelepte care să fie în armonie cu modul in care a fost rezolvată această problemă în țările din UE.
 28. Reglementarea pensiilor speciale, după modelul practicat în țările dezvoltate, avansate din punct de vedere al democrației, din Europa.
 29. Dirijarea fondurilor europene destinate asistenței sociale și a celor care lucrează în Agricultură direct către beneficiari, prin eliberarea unor carduri europene la purtător, și nu prin intermediul Guvernului României.
 30. Introducerea economiei distributive în zona de exploatare a proprietății publice. Asta, după refacerea Industriei, a Agriculturii și a Turismului României.
 31. Întărirea substanțială a capacității de luptă a structurilor de apărare  a României, pentru apărarea teritoriului țări a suveranității și securității sale naționale. Reintroducerea stagiului militar obligatoriu, pe model elvețian.
 32. Stoparea crizei identitare și demografice.
 33. Stoparea infracțiunilor de mediu, a poluării orașelor și a țării, în general.

Și… multe altele….

Toate aceste le putem face. Însă, este nevoie stringentă de o implicare masivă a tuturor celor care iubesc țara și națiunea în mijlocul cărei s-au născut.

Frați români!

Este vremea să ne implicăm! Asta, dacă vrem să mai avem și noi, pe acest Pământ, un loc căruia să-i spunem cu drag…ACASĂ.

Este vremea să ne implicăm! Asta dacă vrem să trăim, noi și urmașii noștri, într-o țară demnă și suverană și nu într-o tristă colonie a puterilor acestei lumi. O lume care este, pe zi ce trece, din ce în ce mai strâmbă, mai departe de normalitate.

Este vremea să ne implicăm! Asta, dacă vrem să mai avem o țară.

Frați români, nu uitați!

Nu vom putea fi fericiți, în mod real, noi și familiile noastre, într-o țară nefericită.

Atunci când într-o casă mizeria atinge apogeul, nu există decât două variante: ori o cureți ori o părăsești. Noi, cei din Mișcarea Focul Dacic, am ales prima variantă!

Tu pe care ai ales-o? Indiferent de răspuns, te așteptăm!

RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Veniți în Mișcarea „Focul Dacic”!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@gmail.com