DEMOCRAȚIA DIRECTĂ PE SCURT.

 

Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, organizație civică de Renaștere Națională, susținătoare fermă a progresului material și spiritual al României, vă prezintă un Proiect de Lege de revizuire a Constituției. Un Proiect major, care, sprijinit de voi toți, poate schimba din temelii, în BINE, destinul țării  și al nostru, al tuturor.

Proiectul poartă numele de DEMOCRAȚIA DIRECTĂ  – UNICA SOLUȚIE PENTRU PREZENTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI.

Democrația Directă, cea mai înaltă formă de democrație cunoscută în lume, este practicată cu succes în Elveția, încă din anul 1848. Ea a pătruns însă, în timp, în conștiința multor popoare care au început să înțeleagă, tot mai  clar,  faptul că DEMOCRAȚIA DIRECTĂ este unicul sistem care le poate asigura și garanta în mod real suveranitatea, bunăstarea materială și spirituală.

În Democrația Directă cetățenii  își aleg conducători dar au și posibilitatea de a interveni ori de câte ori aceștia dovedesc prin acțiunile lor că nu slujesc intereselor comunității care i-a ales,  nu slujesc intereselor țării lor. Și… pot face asta prin referendum local sau național, după caz.

Democrația Directă, în forma susținută de  MFD, pune Parlamentul, Guvernul, Instituția Președintelui, Consiliile Județene și Locale, Președinții Consiliilor Județene și Primarii, întreaga clasă politică, sub controlul direct și eficient al cetățenilor.

Un control care într-un regim al Democrației Directe se poate exercita, în mod real și în permanență, așa după cum spuneam, prin referendum. Rezultatul acestuia, în regimul democratic propus de noi, are un caracter imperativ, obligatoriu de pus în aplicare de către Instituțiile abilitate ale Statului.

Făcând o sinteză scurtă a acestui Proiect vă putem spune că, într-un regim al Democrației Directe, în forma susținută dee MFD, poporul român va avea posibilitate să acționeze prin inițiative cetățenești în următoarele direcții:

  1. Inițiative cetățenești legislative de promovare a unor Proiecte de Legi noi sau de modificare a unor Legi mai vechi, inițiative cetățenești de revizuire totală sau parțială a Constituției României, inițiative cetățenești de promovare a unor Proiecte de Hotărâri Locale sau Județene.
  2. Inițiative cetățenești de respingere care pot fi: Inițiative de respingere a Legilor emise de Parlament și a Hotărârilor acestuia care fac referire la Regulamentul său; Inițiative de respingere a Hotărârilor Guvernului care fac referire la acte juridice ce au ca obiect proprietatea publică, resursele naturale; Inițiative de respingere a Hotărârilor Consiliului Județean sau Local; Inițiative de respingere a Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean;Inițiative de respingere a Dispozițiilor Primarului.
  3. Inițiative cetățenești de demitere, prin care Președintele României, Președinții Consiliilor Județene și Primarii pot fi pur și simplu demiși de popor.
  4. Inițiative cetățenești de dizolvare a Parlamentului, a Consiliilor Județene precum și a Consiliilor Locale.

Toate aceste inițiative cetățenești, într-un regim al Democrației Directe, ajung la referendum, Nicio Instituție a Statului nu mai poate opri asta. Rezultatul referendumului, așa după cum spuneam, este imperativ  și prin urmare va fi pus de îndată în aplicare. Și astfel poporul român, liber și suveran, își va decide singur destinul.

Aici găsiți Proiectul Legii de revizuire a Constituției pentru implementarea Democrației Directe, în sinteză și in detaliu:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. SINTEZĂ.