DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. PROMOVAREA PROIECTELOR DE LEGI.

 

Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, organizație civică de Renaștere Națională, susținătoare fermă a progresului material și spiritual al României, vă prezintă un Proiect de Lege de revizuire a Constituției. Un Proiect major, care, sprijinit de voi toți, poate schimba din temelii, în BINE, destinul țării  și al nostru, al tuturor.

Proiectul poartă numele de DEMOCRAȚIA DIRECTĂ  – UNICA SOLUȚIE PENTRU PREZENTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI.

Ne-am propus să vă prezentăm, articol cu articol, punct cu punct, acest Proiect. Și vom continua cu…

Inițiativa cetățenească de promovarea Proiectelor de Legi

În ceea ce privește promovarea unei Legi, într-un regim al Democrației Directe, în forma susținută de MFD, situația se va prezenta astfel:

  1. Cetățenii vor avea dreptul de a promova Proiecte de Legi, fără ca Parlamentul să mai poată împiedica asta. El va putea doar opune Proiectului acelei Legi, o formă diferită, iar  cetățenii prin vot, la referendum, vor alege varianta pe care o vor  agrea mai mult. Inițiativa de promovare a unei Legi se va desfășura astfel:

a) se va redacta textul Proiectului de Lege care urmează a fi promovată;

b) minimum 10 cetățeni cu drept de vot, vor constitui la Notar un Comitet de inițiativă cetățenească. Ei își vor asuma Proiectul Legii respective precum și toate documentele necesare declanșării inițiativei cetățenești de promovare a Proiectului de Lege;

c) imediat după semnarea la Notar a actelor necesare, Comitetul de inițiativă va depune Proiectul de Lege la Consiliul Legislativ al Parlamentului României pentru aviz, care este unul consultativ;

d) onsiliul Legislativ va avea obligația de a solicita Curții Constituționale a României avizul de constituționalitate pentru Proiectul Legii respective;

e) dacă avizul este pozitiv Proiectul cetățenilor merge mai departe, dacă nu, atunci el va trebui refăcut, în conformitate cu recomandările CCR;

f) după primirea avizului Consiliului Legislativ (consultativ) și avizul de constituționalitate (pozitiv), Comitetul de inițiativă va publica în Monitorul Oficial al României documentele inițiativei cetățenești;

g) după apariția în Monitorul Oficial, cetățeni vor strânge 100 000 de semnături pe care le vor depune la Registratura Parlamentului, împreună cu documentele inițiativei cetățenești;

h) Parlamentul va trimite Curții Constituționale listele de semnături pentru atestarea valabilității acestora. După ce Curtea Constituțională va atesta valabilitatea semnăturilor, inițiativa cetățenească va intra în dezbaterea Parlamentului;

i) în condițiile în care Parlamentul adoptă Proiectul noii Legi, aceasta va urma cursul normal de legiferare și de punere în aplicare;

j) în condițiile în care Parlamentul respinge Proiectul de Lege, se va merge la referendum, conform Legii, și cetățenii vor decide adoptarea sau respingerea Proiectului de Lege;

k) În condițiile în care Parlamentul respinge Proiectul deLege și adoptă o formă diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească, în cadrul referendumului, cetățenii vor putea alege între trei variante: vor putea vota forma Proiectului Legii propusă prin Inițiativa cetățenească;  vor putea vota forma Proiectului Legii propusă de Parlament; vor putea respinge ambele variante.

l) dacă nici una dintre cele trei variante nu întrunește însă majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate în primul tur, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute de fiecare în primul tur. Este adoptată varianta care obține majoritatea absolută și se pune de îndată în aplicare; odată Proiectul de Lege fiind adoptat prin referendum el devine în mod automat LEGE!

Aici găsiți Proiectul Legii de revizuire a Constituției pentru implementarea Democrației Directe, în sinteză și in detaliu:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. SINTEZĂ.