DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. PROIECTE DE MODIFICARE A LEGILOR.

 

Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, organizație civică de Renaștere Națională, susținătoare fermă a progresului material și spiritual al României, vă prezintă un Proiect de Lege de revizuire a Constituției. Un Proiect major, care, sprijinit de voi toți, poate schimba din temelii, în BINE, destinul țării  și al nostru, al tuturor.

Proiectul poartă numele de DEMOCRAȚIA DIRECTĂ  – UNICA SOLUȚIE PENTRU PREZENTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI.

Ne-am propus să vă prezentăm, articol cu articol, punct cu punct, acest Proiect. În acest articol vom evidenția …

Inițiativa cetățenească pentru promovarea unor Proiecte de modificarea a Legilor

În ceea ce privește modificare unor Legi, într-un regim al Democrației Directe, în forma susținută de MFD, situația se va prezenta astfel:

  1. Cetățenii vor avea dreptul de a modifica Legi, fără ca Parlamentul să mai poată împiedica asta. El va putea doar opune acelui Proiect de modificare a Legii în cauză, o formă diferită, iar  cetățenii prin vot, la referendum, vor alege varianta pe care o vor  agrea mai mult. Inițiativa cetățenească pentru modificare a unei Legi se va desfășura astfel:

a) se va redacta textul Proiectului de modificare a Legii;

b) minimum 10 cetățeni cu drept de vot, vor constitui la Notar un Comitet de inițiativă cetățenească. Ei își vor asuma Proiectul de modificare a Legii respective precum și toate documentele necesare declanșării inițiativei cetățenești;

c) imediat după semnarea la Notar a actelor necesare, Comitetul de inițiativă va depune Proiectul de modificare a Legii la Consiliul Legislativ al Parlamentului României pentru aviz, care este unul consultativ;

d) Consiliul Legislativ va avea obligația de a solicita Curții Constituționale a României avizul de constituționalitate pentru Proiectul de modificare a Legii respective;

e) dacă avizul este pozitiv Proiectul cetățenilor merge mai departe, dacă nu, atunci el va trebui refăcut, în conformitate cu recomandările CCR;

f) după primirea avizului Consiliului Legislativ și a avizului de constituționalitate, Comitetul de inițiativă va publica în Monitorul Oficial al României documentele inițiativei cetățenești;

g) după apariția în Monitorul Oficial, cetățeni vor strânge 100 000 de semnături pe care le vor depune la Registratura Parlamentului, împreună cu documentele inițiativei cetățenești;

h) Parlamentul va trimite Curții Constituționale listele de semnături pentru atestarea valabilității acestora;

i) după ce Curtea Constituțională va atesta valabilitatea semnăturilor, inițiativa cetățenească va intra în dezbaterea Parlamentului;

j) în condițiile în care Parlamentul adoptă Proiectul de modificare a Legi, aceasta va urma cursul normal de legiferare și punere în aplicare;

k) în condițiile în care Parlamentul respinge Proiectul de modificare a Legii, se va merge la referendum, conform Legii, și cetățenii vor decide adoptarea sau respingerea Proiectului de modificare respectiv;

l) în condițiile în care Parlamentul respinge Proiectul de modificare a Legi și adoptă o formă diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească, în cadrul referendumului, cetățenii vor putea alege între trei variante: vor putea vota forma Proiectului de modificare a Legii propus prin Inițiativa cetățenească; vor putea vota forma Proiectului de modificare a Legii propus de Parlament; vor putea respinge ambele variante,

m) dacă nici una dintre cele trei variante nu întrunește majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate în primul tur, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute de fiecare în primul tur. Este adoptată varianta care obține majoritatea absolută și se pune de îndată în aplicare.

Aici găsiți Proiectul Legii de revizuire a Constituției pentru implementarea Democrației Directe, în sinteză și in detaliu:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. SINTEZĂ.