DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. PROMOVAREA UNOR PROIECTE LOCALE SAU JUDEȚENE.

 

Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, organizație civică de Renaștere Națională, susținătoare fermă a progresului material și spiritual al României, vă prezintă un Proiect de Lege de revizuire a Constituției. Un Proiect major, care, sprijinit de voi toți, poate schimba din temelii, în BINE, destinul țării  și al nostru, al tuturor.

Proiectul poartă numele de DEMOCRAȚIA DIRECTĂ  – UNICA SOLUȚIE PENTRU PREZENTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI.

Ne-am propus să vă prezentăm, articol cu articol, punct cu punct, acest Proiect. Continuăm cu…

Inițiativa cetățenească de promovare a unor proiecte de Hotărâri locale sau Județene.

În ceea ce privește inițiativa cetățenească de promovare a unor Hotărâri locale sau județene, într-un regim al Democrației Directe, în forma susținută de MFD, situația se va prezenta astfel:

  1. Cetățenii vor avea dreptul de a promova Proiecte de Hotărâri locale/județene, fără ca Consiliul Local, respectiv, Județean să mai poată împiedica asta. Ele vor putea doar opune Proiectului promovat de cetățeni o formă diferită, iar cetățenii prin vot, la referendum local/județean, vor alege varianta pe care o vor agrea mai mult. Inițiativa cetățenească de promovare a  unui Proiect de Hotărâre locală sau județeană se va desfășura astfel:

a) se va redacta Proiectul de Hotărâre locală sau județeană, care urmează a fi promovat de inițiativa cetățenească;

b) minimum 10 cetățeni cu drept de vot din localitate/județ, vor constitui la Notar  un Comitet de inițiativă cetățenească. Ei își vor asuma Proiectul Hotărârii respective precum și toate documentele necesare declanșării inițiativei cetățenești în cauză;

c) imediat după semnarea la Notar a actelor necesare, Comitetul de inițiativă va depune Proiectul de Hotărâre la Instituția locală sau județeană (după caz) abilitată prin  Lege pentru a aviza acel Proiect, exclusiv din punct de vedere juridic; dacă Proiectul nu va corespunde normelor legale, Instituția abilitată va emite un aviz negativ cu recomandările de rigoare; în acest caz Proiectul de Hotărâre se va reface, conform recomandărilor făcute de instituția abilitată, după care se va depune din nou pentru avizare;

d) după primirea avizului (pozitiv) Comitetul de inițiativă va publica în Monitorul Oficial,  conform Legii, documentele inițiativei cetățenești;

e) după apariția în Monitorul Oficial, cetățeni vor strânge minimum de semnături egal cu  5% din numărul cetățenilor cu drept  de vot din localitate sau județ, după caz, semnături pe care le vor depune la Registratura Consiliului Județean sau Local, după caz, împreună cu documentele inițiativei cetățenești;

f) Consiliul Județean sau local, după caz, va trimite listele de semnături, pentru atestarea valabilității acestora, Instituției abilitate prin Lege pentru a face asta. După ce Instituția în cauză va atesta valabilitatea semnăturilor, inițiativa cetățenească va intra, în regim de urgență, în analiza Consiliului Județean sau Local, după caz;

g) în condițiile în care Consiliul Județean/Local respinge sau aprobă Proiectul Hotărârii se va merge la referendum județean/local, conform Legii, și cetățenii vor decide, în final, adoptarea sau respingerea lui;

h) în condițiile în care Consiliul Județean/Local respinge Proiectul Hotărârii și adoptă o formă diferită de cea propusă prin Inițiativa cetățenească, în cadrul referendumului, cetățenii vor putea alege între trei variante: vor putea vota forma Proiectului de Hotărâre propusă prin Inițiativa cetățenească; vor putea vota forma Proiectului de Hotărâre propusă de Consiliul Județean/Local; vor putea respinge ambele variante;

i) dacă nici una dintre cele trei variante nu întrunește majoritatea absolută a voturilor, valabil exprimate, în primul tur, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute de fiecare în primul tur. Este adoptată varianta care obține majoritatea absolută și se pune de îndată în aplicare.

Aici găsiți Proiectul Legii de revizuire a Constituției pentru implementarea Democrației Directe, în sinteză și in detaliu:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. SINTEZĂ.