DEMOCRAȚIA DIRECTĂ – GENERALITĂȚI.

 

Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, organizație civică de Renaștere Națională, susținătoare fermă a progresului material și spiritual al României, vă prezintă un Proiect de Lege de revizuire a Constituției. Un Proiect major, care, sprijinit de voi toți, poate schimba din temelii, în BINE, destinul țării  și al nostru, al tuturor.

Proiectul poartă numele de DEMOCRAȚIA DIRECTĂ  – UNICA SOLUȚIE PENTRU PREZENTUL ȘI VIITORUL ROMÂNIEI.

Democrația Directă, cea mai înaltă formă de democrație cunoscută în lume, este practicată cu succes în Elveția, încă din anul 1848. Ea a pătruns însă, în timp, în conștiința multor popoare care încep să înțeleagă, tot mai  clar,  faptul că DEMOCRAȚIA DIRECTĂ este unicul sistem care le poate asigura și garanta în mod real suveranitatea, bunăstarea materială și spirituală.

În acest moment, în România, trăim într-o democrație reprezentativă care și-a arătat din plin limitele. Mai mult, s-a dovedit a fi una nefuncțională, a produs și produce pagube serioase țării și cetățenilor ei. Diferențele dintre cele două tipuri de democrație, adică Democrația Directă si Democrația reprezentativă sunt foarte mari, prima fiind, din toate punctele de vedere, net superioară celei de a doua.

În Democrația reprezentativă poporul își alege reprezentanții dar apoi timp de 4-5 ani nu mai are nicio posibilitate reală de a interveni atunci când aceștia greșesc și i-au decizii contrare intereselor țării.

În Democrația Directă cetățenii  își aleg conducători dar au și posibilitatea de a interveni ori de câte ori aceștia dovedesc prin acțiunile lor că nu slujesc intereselor comunității care i-a ales,  nu slujesc intereselor României. Și… pot face asta prin referendum local sau național, după caz.

Democrația Directă, în forma susținută și promovată de MFD, nu desființează nicio Instituție a Statului și nu elimină partidele politice.

Democrația Directă în forma susținută de  MFD pune însă Parlamentul, Guvernul, Instituția Președintelui, Consiliile Județene și Locale, Președinții Consiliilor Județene și primarii, întreaga clasă politică, sub controlul direct și eficient al cetățenilor.

Un control care într-un regim al Democrației Directe se poate exercita, așadar, în mod real și în permanență, prin referendum. Rezultatul acestuia, în regimul democratic propus de noi, are un caracter imperativ, obligatoriu de pus în aplicare de către Instituțiile abilitate ale Statului, după cum vom vedea în celelalte mesaje viitoare pe care le vom lansa în spațiul public.

Așadar, într-un regim al Democrației Directe, cetățenii români vor deveni, practic, parte integrantă a Puterii Legislative, în sensul că vor putea cenzura procesul legislativ și vor propune Legi. Vor putea  demite, prin referendum, demnitarii aleși ai țării (începând cu Președintele și terminând cu primarul celei mai mici  comune din România), vor putea  dizolva Parlamentul, Consiliile Județene și Locale. Mai mult, se vor putea opune în mod direct unor Hotărâri ale Guvernului care afectează, într-un fel sau altul, proprietatea publică.  În acest fel, poporul român, poate pentru prima oară în istoria sa, va fi cu adevărat liber și stăpân pe destinul său!

Care vor fi urmările implementării Democrației Directe în Constituția României, în forma susținută și promovată de MFD? Iată doar câteva, de esență:

  1. Se va trece de la o Constituție rigidă extrem de greu de modificat, la o Constituție flexibilă care să poată fi ușor adaptată necesităților cetățenilor și evoluției societății.
  2. Puterea Judecătorească, Justiția, va putea fi reformată în mod total și profund. Astfel, corupția generalizată care a cuprins structurile societății românești va fi pusă sub control, într-o primă fază, apoi va fi redusă până la anumite limite normale, dar inofensive pentru societate, pentru țară, așa după cum se întâmplă în țările civilizate ale
  3. Educația, Sănătatea, Economia, Cercetarea Științifică, vor cunoaște o dezvoltare rapidă și armonioasă ele putând fi reformate, resetate, pentru a funcționa în interesul prioritar al României.
  4. Nici un demnitar român nu va mai avea funcția asigurată timp de patru/cinci ani, în condițiile în care, prin acțiunile sale, se va opune voinței majorității cetățenilor.

Aceasta este în linii mari Democrația Directă, în forma propusă și susținută de MFD, acestea sunt, în esență, binefacerile ei imediate pentru România.

Aici găsiți Proiectul Legii de revizuire a Constituției pentru implementarea Democrației Directe, în sinteză și in detaliu:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. SINTEZĂ.