DESPRE IDENTITATEA NAȚIONALĂ

 

Să încercăm să definim cinci noțiuni de esență ale identității naționale: Popor, Neam, Țară, Stat, Națiune.

Poporul este definit în DEX ca fiind o formă istorică de comunitate umană, superioară tribului și anterioară națiunii, ai cărei membri locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă și au aceeași tradiție culturală...

Neamul, este definit în DEX, în principal, ca fiind o expresie care face referire la oameni din aceeași generație. Cred însă, că, mai corect ar fi, ca neamul să se definească, ca fiind un cumul de generații.

Țaraeste definită, tot în DEX, mult mai clar, ea fiind un teritoriu locuit de un popor organizat din punct de vedere administrativ și politic într-un Stat.

Statul DEX – o Instituție suprastructurală, instrument principal de organizare politică și administrativă prin intermediul căruia se exercită funcționalitatea sistemului social și sunt reglementate relațiile dintre oameni; teritoriul și populația asupra cărora își exercită autoritatea această organizație;

Națiunea.DEX – comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită, care a luat ființă pe baza comunității de limbă, de teritoriu, de viață economică, de factură psihică și care se manifestă în comunitatea particularităților specifice ale culturii sale.

Aceasta este o definiție destul de complicată, ca și cea prin care este definit poporul si neamul. Dacă mă întrebați pe mine cum aș defini-o, ei bine, părerea mea este că națiunea semnifică mult mai mult decât se spune în DEX.

Națiunea exprimă, în mod clar, poporul, neamul și țara, punându-le în aceeași matcă, în același arbore genealogic, ea constituind o expresie unitară de definirea a acestora, din toate punctele de vedere, atât  material cât și spiritual.

Prin urmare, națiunea este o expresie a continuității milenare a neamurilor a tot ceea ce au produs aceste neamuri mai bun, mai constructiv, în întreaga lor existență.

Adică, spre exemplu, națiunea noastră este definită, în esență, de tot ceea ce au produs mai bun pelasgii, tracii, geții, dacii și apoi românii, ultimii fiind cunoscuți în vechime drept rumuni, rumâni, pentru ca în final ei să ajungă la denumirea consacrată, oficială, sub care sunt evidențiați astăzi, cea de români.

Așadar, identitatea noastră națională este compusă din roadele bune ale culturii spirituale și materiale autohtone, din toate tradițiilor noastre, moștenite de la strămoșii noștri, amintiți mai înainte.

Noi, cei de astăzi,  ar trebui, în mod normal, să le conservăm, să le dezvoltăm în mod armonios și să le lăsăm drept moștenire celor care vor veni după noi, păstrând astfel intactă și vie identitatea națiunii noastre. Aceasta  este, de fapt, una dintre cele mai importante misiuni ale noastre, ca popor.

Cât de bine ne facem datoria în această direcția istoria va consemna cu siguranță.

Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul…” Nicolae Bălcescu.

Identitatea națională, poate fi exprimată ca fiind esența  sau rădăcina oricărei națiunii.

Prin urmare, atacul împotriva identității noastre naționale, aflat în plină desfășurare și despre care aproape nimeni nu vorbește, înseamnă, de fapt, o agresiune perfidă îndreptată împotriva țării și națiunii noastre.

În continuare, voi prezenta, un mesaj excelent, lansat în luna februarie a anului 2017 de Academia Română, mesaj care însă a fost și el marginalizat de mas-media românească, o mass-medie care, în mare parte, este în ton cu mai toată clasa politică din România, o clasă politică aflată destul de departe, în acest moment, de interesele legitime ale națiunii noastre.

Iată deci un fragment din apelul Academiei Române către Poporul Român, Către instituțiile Statului Român, apel la care Mișcarea „Focul Dacic” se alătură în mod ferm și total:

Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară fundamentală, aflată de un secol și jumătate în serviciul Națiunii Române, semnatarii acestui Apel, îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate  printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, cu multe acțiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva Statului și Poporului Român cum ar fi rescrierea tendențioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naționale, subminarea valorilor și instituțiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoștenirea generațiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului și subsolului, prin defrișări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităților economice, prin degradarea învățământului și a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor Statului și societatii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupția, lipsa de eficientă, apariția unor tensiuni sociale, preocupați în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituției României și tendințelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calității vieții în aceste zone), ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acțiuni, ne pronunțăm cu tărie în favoarea identității, suveranității și unității naționale, solicităm instituțiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze și să acționeze pentru a preveni, pentru a contracara și, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile și agresiunile la adresa identității, suveranității și unității naționale a României și a stabilității Statului de drept.

Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toți locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înțelepciune și de patriotism, ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate și patriotism pentru binele României…

Să ne cinstim eroii, să fim la înălțimea lor, lăsând generațiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o țară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut și pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată și prosperă, o țară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.

Așa să ne judece viitorul!

Apelul a fost inițiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun și semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române.

Iată ce spune într-unul din articolele sale (tot în direcția identității naționale) Valentin Roman, unul dintre patrioții români pe care eu îl apreciez foarte mult datorită profunzimii articolelor sale și a fermității de care a dat și dă dovadă în direcția apărării valorilor noastre naționale:

Se încearcă tot mai mult ca identitatea națională a românilor să fie ștearsă, mascată, ascunsă, ca parte din amplul proces de globalizare pe care băieții deștepți” l-au demarat de ceva vreme.

Raportându-ne strict la țara noastră, avem exemplul concret de cum funcționează propaganda, de cum se aplică strategiile ce au ca rol menținerea poporului într-o stare de necunoaștere, de anihilare a oricărui sentiment sau manifestare naționale.

Toate au ca scop final crearea contextului în care românii nu vor mai fi stăpâni în țara lor, în care toate resursele pământului vor fi exploatate de alții și în care cei venetici de neam și țară vor putea să se așeze pe terenurile cumpărate stupid de ieftin de la românii sărăciți intenționat în ani și ani de zile……………………………………………………………………

Așadar criza identitară este cea mai gravă situație în care se poate afla un popor. Tăierea” rădăcinilor de către cei ce ne scriu istoria, promovarea intensă prin canalele media a elementelor subculturale, lipsa de susținere a culturii, a inventatorilor, a olimpicilor, a scriitorilor și artiștilor, toate la un loc contribuie la distrugerea României și românismului în genere.

Și totuși, oricât ar încerca EI”, noi încă existăm. Și nu doar viețuim, ci suntem mlădițe ale unui trecut incredibil, suntem copii ai unui pământ plămădit cu oasele, sângele și sudoarea a sute de generații de strămoși, ce coboară în vechime până în vremuri imemoriale. Căci despre noi nu se poate spune c-am fi venit de undeva…noi suntem D’ACIA!

Atunci când identitatea națională este distrusă, cu certitudine acea națiune dispare și nu va mai putea fi recuperată niciodată.

De altfel, Nicolae Bălcescu exprima in mod strălucit acest adevăr, arătând importanța excepțională a națiunii:

Națiunea este mai importantă decât Libertatea. Pierdută, Libertatea se recapătă; dar Națiunea odată distrusă, este definitiv dispărută”

RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Veniți în Mișcarea „Focul Dacic”!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@gmail.com