DESPRE NOI

 

Există o veche legendă care spune că atunci când primejdii mari amenințau țara și poporul Daciei, când răul apăsa tot mai greu sufletul neamului, se aprindea „focul dacic.” Energiile lui se transmiteau oamenilor în funcție de credința, de calitatea lor spirituală, de iubirea pe care o aveau pentru țară. Forța neamului se activa și „focul dacic”, anihila întotdeauna răul, înlătura primejdiile, aducea tuturor Pacea și bunăstarea…

Ce este „focul dacic.” ?

Dacii, atunci când primejdii mari ameninţau ţara, aprindeau pe cele mai înalte dealuri, pe cei mai înalţi munţi, focuri de avertizare. Erau vestitele…„focuri dacice.” Ele reprezentau pentru cei de atunci semnul clar al unei primejdii ce ameninţa ţara, al pregătirii şi adunării pentru luptă. Asta se întâmpla vizibil şi aspectul era perceput de toată lumea.

În acelaşi timp însă, ori de câte ori vedeau arzând aceste focuri, dacii se adunau în grabă să-şi apere glia, dând dovadă de o unitate indestructibilă în toate aceste cazuri, datorită unui alt foc lăuntric, nevăzut: iubirea de ţară şi de neam, sau… „focul dacic.”

Aceasta este înţelegerea tainică a „focului dacic.” iubirea străbunilor noştri pentru aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, iubire care îi ajuta de fiecare dată să apere cu cinste si demnitate hotarele ţării.

Acest sentiment nobil ne animă şi pe noi, cei care am hotărât să ne unim sub drapelul Mişcării Focul Dacic, drapelul Renaşterii naţionale.

Iubirea de neam a trăitorilor acestor locuri binecuvântate în care ne-am născut, demnitatea de care au dat dovadă srămoşii noştri de-a lungul vieții dar și în clipa morții, ar trebui să ne fie tuturor celor care ne-am născut pe acest pământ sacru al României de astăzi, al Daciei de ieri, o pildă vie! Ar trebui să ne trezească în suflete iubirea de ţară, de naţiune şi dorinţa de a respecta martiriul celor care au plătit cu sângele lor, cu suferinţe uneori cumplite, preţul păstrării identităţii şi a suveranităţii naţionale, preţul păstrării dreptului nostru de atrăi liberi într-o ţară întreagă, demnă şi binecuvântată de Dumnezeu!

Acesta este focul dacic”.

Ioan Toroican, preşedinte-fondator al Mişcării Focul Dacic

*

Într-un context geo-politic complex, tulburat de conflicte care depind, adesea, de bunul-plac sau de capriciile marilor puteri, noi, cei din Mişcarea Focul Dacic,  am înțeles faptul că viitorul nostru depinde de noi și de determinarea noastră de a merge mai departe, cu fruntea sus, iubindu-ne țara, respectându-ne valorile, asumându-ne trecutul, învățându-i lecțiile și făurindu-ne destinul în acord cu învățămintele  moștenite de la străbunii noștri.

Credem cu tărie în faptul că este nevoie de o revigorare a sentimentului de mândrie națională și de o renaștere a națiunii, pe baze trainice și sănătoase. Credem în faptul că drumul nostru înainte depinde de cunoașterea nemistificată a trecutului, de respectarea valorilor naționalede perpetuarea tradițiilor care au întreţinut de-a lungul timpului fibra structurală a poporului român. Credem în necesitatea  dezvăluirii acestor valori naţionale incontestabile generațiilor de astăzi dar şi în retransmiterea lor, nealterată, generaţiilor viitoare.

Poporul nostru, noi toţi, suntem datori în faţa lui Dumnezeu să ne redescoperim verticalitatea și  demnitatea înăbușite în anii grei ai comunismului, precum și în cele aproape trei decenii tulburi ce au urmat lui Decembrie 1989. Şi asta pentru că de capacitatea noastră de a rămâne drepți în fața Istoriei depinde supraviețuirea noastră  ca neam.

Un popor umilit devine, în timp, o masă amorfă compusă din indivizi lesne de condus și lesne de convins să slujească, cu voia sau fără voia lor, unor interese obscure, străine de dorințele noastre, de aspirațiile noastre și de ființa noastră.

Noi susținem revigorarea identitară a poporului român şi faptul că este descendent direct al geto-dacilor. Susţinem recunoaşterea continuității istorice a neamului nostru pe acest pământrespectarea tradițiilor  lui  milenare.

Susţinem valorile creștine de esenţă, care pot fi lesne regăsite în zalmoxianismul geto-dacilor de către cei care ochi de văzut şi urechi de auzit”.

Susţinem renașterea națiunii, întemeiată pe Adevăr, Dreptate, Conștiință,  Demnitate, ne dorim ca România să fie cunoscută și respectată în lume și vom acționa cu toate puterile noastre pentru a duce la înfăptuire toate aceste deziderate.

Ce vrem noi?

Vrem ca Legea, Adevărul şi Dreptatea să fie întronate în România.

Vrem să oprim procesul de distrugere, de colonizare a țării, unul care a adus poporul nostru în pragul pierderii identității sale naționale şi să redăm astfel oamenilor speranța în bine și într-o viață mai bună.

Vrem să avem conducători care să iubească această națiune, această țară , acest popor şi care să pună pe primul plan interesul național, interesul comunității, al familiei, interesul  cetățeanului.

Vrem ca munca noastră să fie respectată și remunerată în mod corespunzător, vrem să trăim liberi și demni în țara noastră.

Vrem să cinstim memoria strămoșilor noștri și să trăim așa cum au trăit ei: iubind această țară și această națiune din toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea pe care ne-o dă credința într-o viață mai bună, credinţa în Dumnezeu.

Țara a suferit și suferă în continuare, fiind pe punctul de a se prăbuși, datorită faptului că cetățenii ei, într-un număr din ce în ce mai mare, dintr-un motiv sau altul, au încetat să o mai iubească, i-au întors efectiv spatele. Acest aspect trebuie schimbat!

Nu avem stăpâni nici în interior nici în exterior! Ne înclinăm doar în faţa poporului nostru, a legilor ţării, în faţa lui Dumnezeu! şi avem un singur scop: RENAŞTEREA NAŢIUNII!

Cine suntem?

Veţi afla lecturând cele pe care le veţi găsi aici… http://foculdacic.ro/cine-suntem/

 *

Totul pentru om! Totul pentru naţiune! Cu Dumnezeu înainte!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com