DESPRE NOI

 

Există o veche legendă care spune că atunci când primejdii mari amenințau țara și poporul Daciei, când răul apăsa tot mai greu sufletul neamului, se aprindea „focul dacic.” Energiile lui se transmiteau oamenilor în funcție de credința, de calitatea lor spirituală, de iubirea pe care o aveau pentru țară. Forța neamului se activa și „focul dacic”, anihila întotdeauna răul, înlătura primejdiile, aducea tuturor Pacea și bunăstarea…

Ce este „Focul Dacic.” ?

Dacii, atunci când primejdii mari amenințau țara, aprindeau pe cele mai înalte dealuri, pe cei mai înalți munți, focuri de avertizare. Erau vestitele…„focuri dacice.” Ele reprezentau pentru cei de atunci semnul clar al unei primejdii ce amenința țara, al pregătirii și adunării pentru luptă. Asta se întâmpla vizibil și aspectul era perceput de toată lumea.

În același timp însă, ori de câte ori vedeau arzând aceste focuri, dacii se adunau în grabă să-și apere glia, dând dovadă de o unitate indestructibilă în toate aceste cazuri, datorită unui alt foc lăuntric, nevăzut: iubirea de țară și de neam, sau… „Focul Dacic.”

Aceasta este înțelegerea tainică a „Focului Dacic.” El reprezintă iubirea străbunilor noștri pentru aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, iubire care îi ajuta de fiecare dată să apere cu cinste si demnitate hotarele țării.

Acest sentiment nobil ne animă și pe noi, cei care am hotărât să ne unim sub drapelul Mișcării „Focul Dacic”, drapelul Renașterii Naționale.

Iubirea de neam a trăitorilor acestor locuri binecuvântate în care ne-am născut, demnitatea de care au dat dovadă sârmoșii noștri de-a lungul vieții dar și în clipa morții, ar trebui să ne fie tuturor celor care ne-am născut pe acest pământ sacru al României de astăzi, al Daciei de ieri, o pildă vie! Ar trebui să ne trezească în suflete iubirea de țară, de națiune și dorința de a respecta martiriul celor care au plătit cu sângele lor, cu suferințe uneori cumplite, prețul păstrării identității și a suveranității naționale, prețul păstrării dreptului nostru de a trăi liberi într-o țară întreagă, demnă și binecuvântată de Dumnezeu!

Acesta este „Focul Dacic”.

Ioan Toroican, președinte-fondator al Mișcării „Focul Dacic”

Cine suntem noi?

Mișcarea Focul Dacic (MFD) este o Mișcare de Renaștere Națională care a luat ființă în urma unei puternice conștientizări a descendenței noastre ca neam, în urma retrezirii în mai mulți români a sentimentului de iubire de țară, de națiune. A apărut din nevoia resimțită de către aceștia în direcția transformării structurilor societății noastre în surse de reală beneficitate pentru neamul nostru, pentru țară și națiune.

Mișcarea Focul Dacic se bazează, în tot ceea ce întreprinde, pe credința fermă și de nezdruncinat în victoria finală a binelui, pe forțele ei proprii, pe ajutorul moral și material al membrilor săi. Promovează interesul național și militează activ în direcția realizării renașterii națiunii.

Mișcarea Focul Dacic este parte a societăți civice. Nu este și nici nu va fi partid politic. Va susține doar acțiunile politice și partidele care urmăresc în mod clar interesul național, partide care au obiective comune cu ea.

Mișcarea „Focul Dacic” se situează, din perspectiva doctrinară, ideologică, în mod ferm, în zona organizațiilor civice de patrioți români, tinzând spre un naționalism luminat, echilibrat, pe care, de altfel, îl și susține în mod ferm.

Într-un context geo-politic complex, tulburat de conflicte care depind, adesea, de bunul-plac sau de capriciile marilor puteri, noi, cei din Mișcarea „Focul Dacic.”,  am înțeles faptul că viitorul nostru depinde de noi și de determinarea noastră în a merge mai departe, cu fruntea sus, iubindu-ne țara, respectându-ne valorile, asumându-ne trecutul, învățând din lecțiile lui și    făurindu-ne destinul în acord cu învățămintele  moștenite de la străbunii noștri.

Credem cu tărie în faptul că este nevoie de o revigorare a sentimentului de mândrie națională și de o Renaștere a Națiunii, pe baze trainice și sănătoase. Credem în faptul că drumul nostru înainte depinde de cunoașterea nemistificată a trecutului, de respectarea valorilor naționalede perpetuarea tradițiilor care au întreținut de-a lungul timpului fibra structurală a poporului român. Credem în necesitatea dezvăluirii acestor valori naționale incontestabile generațiilor de astăzi dar și în retransmiterea lor, nealterată, generațiilor viitoare.

Poporul nostru, noi toți, suntem datori, în fața lui Dumnezeu, să ne redescoperim verticalitatea și  demnitatea înăbușite în anii grei ai comunismului, precum și în cele aproape trei decenii tulburi care au urmat după anul 1989. Și asta pentru că de capacitatea noastră de a rămâne drepți în fața Istoriei depinde supraviețuirea noastră  ca neam.

Un popor umilit devine, în timp, o masă amorfă compusă din indivizi lesne de condus și lesne de convins să slujească, cu voia sau fără voia lor, unor interese obscure, străine de dorințele noastre, de aspirațiile noastre și de ființa noastră.

Noi, susținem revigorarea identitară a poporului român și faptul că el este descendent direct al geto-dacilor. Susținem recunoașterea continuității istorice a neamului nostru și respectarea tradițiilor  lui  milenare.

Susținem valorile creștine de esență, care pot fi lesne regăsite în zalmoxianismul geto-dacilor de către cei care au ochi de văzut și urechi de auzit”: iubirea, iertarea, credința, toleranța, demnitatea, curajul, altruismul, răbdarea, înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea, speranța.

Susținem Renașterea Națiunii, întemeiată prin Adevăr și Dreptate. Ne dorim ca România să fie cunoscută și respectată în lume și vom acționa cu toate puterile noastre pentru a duce la înfăptuire toate aceste deziderate.

 

Ce vrem noi?

Vrem ca Legea, Adevărul și Dreptatea să fie întronate în România, pentru totdeauna!

Vrem să oprim procesul de distrugere, de colonizare a țării, unul care a adus poporul nostru în pragul pierderii identității sale naționale și să redăm astfel oamenilor speranța în bine și într-o viață mai bună.

Vrem să avem conducători care să iubească această națiune, această țară , acest popor și care să pună pe primul plan interesul național, interesul comunității, al familiei, interesul cetățeanului.

Vrem ca munca noastră să fie respectată și remunerată în mod corespunzător, vrem să trăim liberi și demni în țara noastră.

Vrem să cinstim memoria strămoșilor noștri și să trăim așa cum au trăit ei: iubind această țară și această națiune din toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea pe care ne-o dă credința într-o viață mai bună, credința în Dumnezeu.

Țara a suferit și suferă în continuare, fiind pe punctul de a se prăbuși, datorită faptului că cetățenii ei, într-un număr din ce în ce mai mare, dintr-un motiv sau altul, au încetat să o mai iubească, i-au întors efectiv spatele. Acest aspect trebuie schimbat!

Noi, nu avem stăpâni nici în interior nici în exterior! Ne înclinăm doar în fața poporului nostru, a Legilor țării, în fața lui Dumnezeu! și avem un singur scop: RENAŞTEREA NAŢIUNII!

 *

RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Veniți în Mișcarea „Focul Dacic”!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@gmail.com