Donații/Sponsorizări

 

Am plecat în 13 iANUARIE 2015 la un drum lung şi anevoios.

Un drum al strădaniei în a readuce în actualitate verticalitatea neamului nostru, spiritul Credinţei în Dumnezeu, în Libertate,  Adevăr şi Dreptate.

Un drum al redobândirii identității noastre naționale, al Renaşterii  națiunii, al reformei profunde și radicale a tuturor structurilor societății românești

Pentru susţinerea activităţilor noastre statutare, cele evidențiate pe acest site și pe pagina „Obiective” avem însă nevoie şi de un ajutor material din partea celor care doresc să sprijine o astfel de activitate, din partea tuturor acelora care se simt datori faţă de neamul în care s-au născut şi vor, într-un fel sau altul, să contribuie la trezirea lui din această lungă şi distructivă „adormire”.

Sponsorizarea este unul din modurile prin care o persoană juridică sau fizică poate ceda unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituţii în scop umanitar fără a avea pretenţii de a-i fi înapoiate sau de a obţine anumite avantaje în urma acestui act de caritate.

De sponsorizare pot beneficia persoanale sau instituţiile care desfăşoară o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, spiritual, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurător etc.

Există o vorbă înţeleaptă din bătrâni care ilustrează cel mai bine tot ceea ce am încercat să vă transmitem prin acest scurt mesaj, prin acest strigăt de ajutor pe care-l adresam celor care pot face ceva în sprijinul nostru, pentru toţi cei care pot contribui la buna desfăşurare a activităţilor noastre puse în slujba lui Dumnezeu, în slujba oamenilor, în slujba acestui neam binecuvântat trăitor în Grădina Mamei Cereşti:

„Dăruind vei dobândi”.

Pentru discuţii legate de realizarea unui contract de sponsorizare ne puteţi contacta folosind numerele de telefon de mai jos:

Asociația „Mișcarea Focul Dacic”
Departamentul de conducere centrală
Tel: 0742170500-0744559543-0722402507

De asemenea, orice donaţie din partea d-stră este binevenită şi va aduce mai multă stabilitate acțiunilor Mișcării, va îmbunătăţi  desfăşurarea activităţilor noastre statutare, ne va ajuta să atingem scopul propus: Renaşterea naţiunii.

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com

Asociația Mișcarea Focul Dacic
C.I.F. 34080888                                                                                                                                             

Cont   IBAN    RO39BTRLRONCRT0282086401 – pentru depuneri în Lei

Cont    IBAN    RO86BTRLEURCRT0282086401 – pentru depuneri în Euro 

Banca Transilvania Timișoara

„Dăruind vei dobândi.”

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE! 

TOTUL PENTRU ŢARĂ! TOTUL PENTRU NAŢIUNE!