MANIFESTUL RENAŞTERII NAŢIONALE

 

Fraţi români!

A venit vremea să trezim în noi iubirea de ţară şi de neam, urmând pilda şi datinile strămoşilor noştri! A venit vremea să pornim pe drumul renaşterii naţionale! Numai aşa, numai printr-o trezire majoră a conştiinţei naţionale, urmată de o reformă profundă a tuturor structurilor societăţii româneşti, putem aduce în ţara noastră bunăstarea materială şi spirituală de care avem nevoie pentru putea trăi demni pe acest pământ sacru lăsat nouă drept moştenire de strămoşii noştri.

Observăm, tot mai clar, cum ţara se clatină sub loviturile grele ale celor care o vor înrobită şi cum poporul nostru se zbate în ghearele sărăciei negăsindu-şi nicicum liniştea şi echilibrul necesar. Zilnic, este manipulat şi hărţuit din toate direcţiile. Statul român, cel care ar trebui să-l protejeze, se zbate tot mai neputincios. O dureroasă disoluţie i-a cuprins structurile datorită corupţiei şi a incompetenţei.

Politicienii ţării, în marea lor majoritate, au pierdut aproape complet legătura cu noi şi nevoile noastre fiind tot mai străini, în general, de interesul naţional. Patriotismul şi iubirea de ţară sunt pentru foarte mulţi dintre ei noţiuni şi sentimente abstracte, total necunoscute. În schimb, incompetenţa şi corupţia în rândul acestora au ajuns acum la cote de neimaginat.

Adversarii ţării, interni şi externi, au reuşit, în mare măsură, să ne dezrădăcineze ca neam afectând grav, în acest scop, componentele de bază ale culturii şi educaţiei noastre strămoşeşti: iubirea de ţară, credinţa, tradiţiile şi familia.
Industria, agricultura românească, comerţul, turismul şi alte ramuri ale economiei naţionale au fost distruse în mod premediat, trădarea autorităţilor fiind evidentă în această direcţie.

Astăzi, Peste 40% din suprafaţa agricolă dar şi forestieră a ţării ajuns în proprietatea străinilor. Caz unic în Europa, unde nici o ţară nu a vândut străinilor, în mod real, mai mult de 10 % din suprafaţa totală a terenurilor agricole sau forestiere deţinute.
Resursele noastre naturale sunt, în marea lor majoritate, sub stăpânirea unor companii străine, la preţuri de exploatare ridicole, redevenţele practicate la noi, în acest domeniu, fiind mult sub media europeană. Şi asta s-a petrecut prin semnarea de către autorităţi a unor contracte de concesiune cel puţin dubioase.

România a ajuns o piaţă de desfacere în care nu de puţine ori, au fost şi sunt aduse produse de o calitate cel puţin dubioasă, care au afectat şi afectează, zi de zi, în mod vizibil, viaţa noastră a tuturor. Şi acest proces nefast continuă sub ochii plini de îngăduinţă ai autorităţilor române.

Nivelul de sănătate al populaţiei a scăzut dramatic. Spitalele de stat, cele care încă mai există, dar şi cele private, sunt pur şi simplu asaltate de oameni aflaţi în suferinţă care cer disperaţi ajutorul puţinilor medici care au mai rămas în ţară.

Printr-o politică economică criminală, conducătorii statului nostru, au determinat migrarea a milioane de români care, nemaisuportând condiţiile de trai şi de muncă din ţară, au ales drumul străinătăţii. Acest aspect a provocat o criză demografică de proporţii, adevărate tragedii în zeci de mii de familii, un dezechilibru social major, o lipsă acută de competenţe dar şi o criză tot mai acută a forţei de muncă. Asistăm la depopularea României, conform strategiei unei oculte satanice, strategie bine pusă în aplicare de nişte iresponsabili care nu văd în faţa ochilor decât înavuţirea şi puterea.

Profitând de slugărnicia dar şi de corupţia celor care au condus şi conduc România, unele instituţii şi cancelarii europene ne somează tot mai des, tot mai insistent, să renunţâm la tradiţiile noastre milenare şi să adoptăm valori şi măsuri care nu sunt compatibile cu principiile de viaţă ale neamului nostru. Şi uite aşa promovarea non-valorilor în spaţiul public de către marea majoritate a trusturilor de presă şi a posturilor de radio şi televiziune a devenit în România politică de stat. Mai mult, arta românească, limba noastră naţională, au devenit nişte cenuşărese. Au fost trecute, în mod clar, în plan secundar.

Este prea mult doamnelor şi domnilor! Nu mai putem tolera asaltul vostru murdar asupra fiinţei noastre naţionale! Nu vom permite ca ţara noastră să fie transformată într-o colonie a puterilor acestei lumi! Vrem să fim un popor suveran şi prosper. Vrem să fim un partener puternic şi egal al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi nu un vasal al acestora. Vrem să ne redobândim şi să ne păstrăm demnitatea şi identitatea naţională. Iar celor care de sute de ani tânjesc după pământul nostru sacru le spunem cât se poate de clar:

Ţara aceasta nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată a voastră! Este ţara strămoşilor noştri, a noastră şi a urmaşilor noştri. Nimeni şi nimic nu va schimba asta.

Fraţi români! Nu uitaţi!

Este vremea să ne unim, să ne organizăm şi să acţionăm în mod democratic pentru binele comun, pentru ţara şi naţiunea noastră.

Veniţi deci în Mişcarea Focul Dacic! Veniţi să facem împreună cele necesare renaşterii naţionale!

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com