MANIFESTUL RENAŞTERII NAŢIONALE

 

Fraţi români!

A venit vremea să trezim în noi iubirea de ţară şi de neam, urmând pilda şi datinile străbunilor noştri! A venit vremea să pornim pe drumul renaşterii naţionale! Numai aşa, numai printr-o trezire majoră a conştiinţei naţionale şi o reformă profundă a tuturor structurilor societăţii româneşti, putem aduce poporului nostru bunăstarea materială şi spirituală de care are nevoie pentru putea trăi demn pe acest pământ sacru al României de astăzi, al Daciei de ieri.

Observăm, tot mai clar, cum ţara se clatină sub loviturile grele ale celor care o vor înrobită şi cum poporul nostru se zbate în ghearele sărăciei negăsindu-şi nicicum liniştea şi echilibrul necesar.

Zilnic, este manipulat şi hărţuit din toate direcţiile.

Statul român se zbate tot mai neputincios. O dureroasă disoluţie i-a cuprins structurile datorită corupţiei şi a incompetenţei.

Politicienii, în marea lor majoritate, au pierdut aproape complet legătura cu poporul şi nevoile lui fiind, în marea lor majoritate, tot mai străini de interesul naţional. Patriotismul şi iubirea de ţară sunt pentru foarte mulţi dintre ei noţiuni şi sentimente abstracte, total necunoscute. În schimb, incompetenţa şi corupţia în rândul acestor „corifei” ai neamului au ajuns acum la cote de neimaginat.

Adversarii ţării, interni şi externi, au reuşit, în mare măsură, să ne dezrădăcineze ca neam afectând în acest scop componentele de bază ale culturii şi educaţiei noastre strămoşeşti: iubirea de ţară, credinţa, tradiţiile şi familia.

Industria, agricultura românească, comerţul, turismul şi alte ramuri ale economiei naţionale au fost efectiv distruse. Pământurile şi pădurile noastre au ajuns într-un procentaj năucitor, circa 40%, în proprietatea străinilor. Caz unic în Europa, unde nici o ţară nu a vândut străinilor,  sub o formă sau alta, mai mult de 3 % din suprafaţa totală a terenurilor agricole sau forestiere deţinute.

Resursele noastre naturale sunt acum, în marea lor majoritate, sub stăpânirea unor companii străine, la preţuri de exploatare ridicole, redevenţele practicate în România fiind mult sub media europeană. Şi asta s-a petrecut prin întocmnirea sub ochii mai mult decât toleranţi ai autorităţilor române, a  unor contracte de concesiune cel puţin dubioase şi… secrete.

Cum v-aţi permis doamnelor şi domnilor, să faceţi contracte secrete având ca obiect resursele naturale ale ţării?

România a ajuns o piaţă de desfacere în care nu de puţine ori, au fost şi sunt aduse produse de o calitate cel puţin dubioasă, care au afectat şi afectează zi de zi, în mod vizibil, viaţa cetăţenilor ţării. Şi acest proces nefast continuă sub ochii plini de îngăduinţă ai autorităţilor române.

Nivelul de sănătate al populaţiei a scăzut dramatic. Spitalele de stat, cele care încă mai există, dar şi cele private, sunt pur şi simplu asaltate de oameni aflaţi în suferinţă care cer disperaţi ajutorul puţinilor medici care au mai rămas în ţară.

Printr-o politică economică falimentară, conducătorii statului nostru, au determinat migrarea a milioane de români care, nemaisuportând condiţiile de trai şi de muncă din ţară, au ales drumul străinătăţii. Acest aspect a provocat o criză demografică de proporţii, adevărate tragedii în zeci de mii de familii, un dezechilibru social major dar şi o lipsă acută de competenţe.

România a ajuns astfel o ţară în care persoanele inactive, care nu produc venituri la buget, sunt cu mult mai multe decât cele aflate în câmpul muncii, iar această situaţie se agravează zi de zi, românii continuând să părăsească ţara în mod constant.

Profitând de slugărnicia dar şi de corupţia celor care vremelnic au condus şi conduc România, unele instituţii şi cancelarii europene ne somează tot mai des, tot mai insistent, să renunţâm la tradiţiile noastre milenare şi să adoptăm valori şi măsuri care nu sunt compatibile cu principiile de viaţă ale neamului nostru, cu datinile lui străbune.

Şi uite aşa promovarea non-valorilor în spaţiul public de către marea majoritate a trusturilor de presă şi a posturilor de radio şi televiziune a devenit în România politică de stat. Mai mult, arta românească, limba noastră naţională, au devenit nişte cenuşărese. Au fost trecute, în mod clar, în plan secundar.

Este prea mult doamnelor şi domnilor! Nu mai putem tolera asaltul vostru murdar asupra fiinţei naţiuni noastre! Nu vom permite ca ţara noastră să fie transformată într-o colonie a puterilor acestei lumi! Vrem să fim un popor suveran şi prosper. Vrem să fim un partener puternic şi egal al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi nu un vasal al acestora. Vrem să ne redobândim şi să ne păstrăm demnitatea şi identitatea naţională.

Dumnezeu să binecuvânteze România şi poporul ei!

Fraţi români! Nu uitaţi!

Nu vom putea fi cu adevărat fericiţi, noi şi familiile noastre, într-o ţară nefericită.

Este vremea să ne unim, să ne organizăm şi să acţionăm în mod democratic pentru binele comun, pentru ţara şi naţiunea noastră.

Veniţi în Mişcarea Focul Dacic! Veniţi să facem împreună cele necesare renaşterii naţionale!

Totul pentru om! Totul pentru naţiune! Cu Dumnezeu înainte!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com