MIŞCAREA FOCUL DACIC ÎN ACŢIUNE!

 

Articolul nr. 55
(1)Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.

Ţinând cont de acest articol din Constituţie dar şi de faptul că în România, în acest moment, la nivel parlamentar, nu există o opoziţie reală faţă de puterea executivă şi legislativă a ţării Asociaţia Mişcarea Focul Dacic a hotărât să  facă o opoziţie aspră, fermă, dar constructivă, din zona societăţii civice, partidelor aflate la putere în România.

Vom observa de asemenea, cu atenţie,  şi celelalte partide parlamentare şi vom lua atitudine faţă de modul în care înţeleg acestea să facă opoziţie în Parlament şi în afară lui.

Vom urmări cu maximă atenţie activitatea Preşedintelui şi a consilierilor domniei sale şi vom lua atitutudine ori de câte ori vom constata, în activitatea acestora, aspecte care pot aduce atingere ţării şi poporului nostru.

Cum vom face asta?

Folosindu-ne de armele pe care ni le pune la dispoziţie Constituţia României.

1.Ne vom informa in mod corect asupra unor aspecte folosindu-ne de un drept constituţional care spune:

 Articolul nr. 30

(1)Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2)Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

2.Vom folosi un alt drept constituţional: libertatea de exprimare

Articolul nr.31 – Libertatea de exprimare

(1)Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2)Cenzura de orice fel este interzisă.

(6)Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7)Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Vom folosi acest drept în limitele arătate la alineatele (1), (2), (6), (7) şi vom publica online şi în presă diferite articole critice, comunicate şi scrisori deschise.

Dacă această primă formă de manifestare nu va da roade, în funcţie de importanţa subiectului vom trece la următoarea formă de manifestare: mitinguri, demonstraţii, procesiuni, întruniri; manifestări reglementate şi ele de Constituţie,

Articolul nr. 39

Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

Veniţi cu noi şi împreună cu milioane de români „treziţi” să aducem din nou adevărul şi dreptate pe acest pământ sacru al ROMÂNIEI de astăzi, al DACIEI de ieri şi să redăm poporului nostru demnitatea pierdută.

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com