MIŞCAREA „FOCUL DACIC” , O MIŞCARE DE RENAŞTERE NAŢIONALĂ

 

 

Mişcarea „Focul Dacic” are ca scop de esenţă Renaşterea naţională, adică reaprinderea iubirii de neam, de ţară şi de naţiune în sufletele tuturor românilor de pretutindeni, susţinerea unei reforme profunde şi totale a tuturor structurilor societăţii româneşti.

Există în acest moment o strategie de denigrare a curentului autentic geto-dacic prin apariţia, de loc întâmplătoare, a unor aşa-zişi geto-daci sau aşa-zise grupări geto-dacice care sunt de fapt ostile naţiunii noastre şi care, prin comportamentul lor aduc prejudicii majore adevăratului spirit geto-dacic.

Unele dintre aceste grupări fac asta cu bună ştiinţă fiind susţinute în demersul lor de forţe oculte, altele o fac dintr-o crasă necunoaştere a istoriei şi în special a fenomenului spiritual autohton.

Dacă ar face un  minim efort şi ar studia principiile de bază ale zalmoxianismului, ar realiza imediat că ele sunt identice cu cele ale creştinismului de esenţă, adică a acelui creştinism propovăduit de Iisus, unul eliberat de formele de asăzi, impuse de dogmă.

Agresivitatea grupărilor amintite se vede, în primul rând, prin modul în care atacă creştinismul în general şi Biserica Ortodoxă Română în special.

Asociaţia Mişcarea „Focul Dacic” se delimitează total de aceşti oameni, de aceste grupări şi declară public:

Nu suntem pro-ruşi, pro-americani, pro-europeni etc…

Slujim în exclusivitatea interesele naţiuniii noastre, ale ţării, ale poporului nostru.

Susţinem o colaborare strânsă cu toate statele, dar ca parteneri şi nu ca vasali.

Miscarea „Focul Dacic” susţine redobândirea identităţii naţionale în spiritul ADEVĂRULUI şi al DREPTĂŢII.

Susţinem cu tărie faptul că ROMÂNIA de astăzi este urmaşa certă şi legitimă a GETO-DACIEI de ieri!

Mişcarea „Focul Dacic” susţine creştinismul ca o urmare normală şi firească a zalmoxianismului şi combate orice atac îndreptat împotriva valorilor autentice ale acestora!

Mişcarea Focul Dacic susţine credinţa în Dumnezeu!

Mişcarea Focul Dacic susţine Biserica pe care o consideră unul dintre pilonii de bază aI societăţii româneşti de astăzi, dar, în acelaşi timp, condamnă ferm pe toţi cei care, din poziţia de slujitori ai ei, încalcă în mod perfid principiile de bază ale Învăţăturii cuprinse în Noul Testament.

Mişcarea „Focul Dacic”atrage atenţia asupra amestecului masoneriei în treburile Bisericii şi a faptului că mulţi dintre clerici sunt membri ai acestei organizaţii. Total ilegal şi imoral din punctul nostru de vedere.

Mişcarea „Focul Dacic” susţine necesitatea reformei Bisericii şi reaşezarea ei pe adevăratele principii de bază ale ÎNVĂŢĂTURII IUBIRII.

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com