MIȘCAREA „FOCUL DACIC” ȘI DEMOCRAȚIA DIRECTĂ

 

 

Principii ale democrației directe în România

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum.

Asociația Mișcarea „Focul Dacic” consideră că unică soluție prin care se poate acorda poporului român, în mod real, suveranitatea clamată la art.2 din Constituția României alineat (1) este democrația directă de tip modern.

Prin urmare, Mișcarea „Focul Dacic” va susține implementarea în Constituția României a unor principii absolut necesare realizării acestui deziderat major, principii care vor fi descrise în continuare.

PROIECT

ASPECTE DE ESENȚĂ ALE DEMOCRAȚIEI DIRECTE ÎN ROMÂNIA

REFERENDUMUL

Referendumul național, solicitat de cetățeni, este obligatoriu în următoarele situații:

 

 1. Se solicită de către cetățeni, prin inițiativă cetățenească, respingerea unei Legi noi, adoptată de Parlament și acesta se opune.
 2. Se solicită de către cetățeni, prin inițiativă legislativă, revizuirea totală sau parțială a Constituției.
 3. Inițiativa legislativă cetățenească este respinsă de Parlament.
 4. Se solicită de către cetățeni aderarea României la o organizație de siguranța colectivă sau la comunități supranaționale.
 5. Se solicită de către cetățeni ieșirea României dintr-o organizație de siguranță colectivă sau dintr-o comunitate supranațională.
 6. Se solicită de către cetățeni dizolvarea Parlamentului.
 7. Se solicită de către cetățeni demiterea Președintelui țării.

Referendumul local/județean este obligatoriu în următoarele situații:

 1. Cetățenii dintr-o localitate solicită demiterea Primarului și acesta nu demisionează.
 2. Cetățenii dintr-o localitate au o inițiativă cetățenească și ea este respinsă de autoritatea locală.
 3. Cetățenii dintr-o localitate au o inițiativă cetățenească de respingere a unei Hotărâri a Consiliului Local și acesta nu renunță la ea.
 4. Cetățenii dintr-un județ au o inițiativă civică la nivel județean și ea este respinsă de autoritatea județeană.
 5. Cetățenii dintr-un județ au o inițiativă cetățenească de respingere a unei Hotărâri a Consiliului Județean și acesta nu renunță la ea.

 INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ

Inițiativa cetățenilor desfășurată la nivel național poate cuprinde următoarele aspecte:

 1. 500 000 de cetățeni cu drept de vot pot solicita, prin promovarea unei inițiative legislative cetățenești, revizuirea totală sau parțială a Constituției României.
 2. 500 000 de cetățeni cu drept de vot pot solicita, prin promovarea unei inițiative cetățenești, dizolvarea Parlamentului României.
 3. 500 000 de cetățeni cu drept de vot pot solicita, prin promovarea unei inițiative cetățenești, demiterea Președintelui României.
 4. 100 000 de cetățeni cu drept de vot pot avea o inițiativă legislativă cetățenească pentru promovarea sau modificarea unei Legi.
 5. 100 000 de cetățeni cu drept de vot pot avea o inițiativă cetățenească de respingere a unei Legi.
 6. 5% din cetățenii unei localități pot promova o inițiativă cetățenească locală pentru realizarea unui obiectiv sau a unei acțiuni la nivel local.
 7. 5% din cetățenii unei localități pot promova o inițiativă cetățenească locală de respingere a unei Hotărâri a Consiliului Local.
 8. 5% din cetățenii unei localități pot promova o inițiativă cetățenească de demitere a Primarului.
 9. 5% din cetățenii unui județ pot promova o inițiativă cetățenească județeană pentru realizarea unui obiectiv sau a unei acțiuni la nivel județean.
 10. 5% din cetățenii unui județ pot promova o inițiativă cetățenească județeană de respingere a unei Hotărâri a Consiliului Județean.

*

Mișcarea „Focul Dacic” consideră implementarea principiile democrației directe ca o unică soluție de redresare a țării din toate punctele de vedere.

De aceea susține ferm  următoarele modificări constituționale:

1.Modificarea art.152. Vom milita pentru ca alineatul (1) din acest articol să aibă următorul enunț: (1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

2.Compatibilizarea Constituției României, cu principiile și regulile democrației directe, după modelul elvețian.

3.Introducerea în Constituție a faptului că: orice inițiativă legislativă a societății civice de revizuire a ei, care a reușit să strângă semnături valabile pe liste, într-un număr care să reprezinte cel puțin 3% din numărul total al alegătorilor, va duce automat la organizarea referendumului de către Guvern în maxim 90 de zile calendaristice.

4.Introducerea în Constituție a dreptului societății civice de a putea contesta, prin referendum, cu motivarea de rigoare și prin strângerea unui număr  de semnături egal cu 3% din numărul total al alegătorilor orice lege adoptată de Parlament.

5.Introducerea în Constituție a dreptului cetățenilor, domiciliați într-o anumită localitate/județ, de a putea contesta, prin referendum, cu motivarea de rigoare, orice Hotărâre adoptată de către de Consiliul local/județean. Numărul de semnături necesare generării unui referendum local este de 3% din numărul cetățenilor cu drept de vot din acea localitate.

6.Introducerea în Constituție a faptului că în România rezultatul Referendumului este obligatoriu de urmat, se ratifică de Parlament și se pune imediat în executare.

Motivație

Faptul că situația socială, legislativă, executivă, politică, economică, educațională etc… din România a scăpat pur și simplu de sub control se datorează, în primul rând, obstrucționării manifestării suveranități poporului, care ar trebui să poată fi materializată, în mod real, și prin… referendum.

Constituția însă, în realitate, nu permite asta, suveranitatea poporului fiind doar o… iluzie.

Astfel, dacă la art.2 (Suveranitatea) se afirmă în mod clar faptul că „(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum”… vine art.151 care la punctul (1) spune că…  „Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere”.

Adică, puteți voi cei din societatea civică să strângeți chiar și 10 milioane de semnături pentru un proiect de revizuire a Constituției, dacă vrem noi se organizează referendumul, dacă nu vrem, nu, zic vajnicii noștri parlamentari.

Este aberantă această situație și intenționat creată pentru a opri, de fapt, din fașă, orice tentativă legislativă de modificare a Constituției de către popor, prin referendum.

Mai mult, chiar dacă are loc referendumul, rezultatul lui poate fi validat sau nu de către Parlament și deci el se pune în aplicare doar dacă vor aceiași parlamentarii. Și asta pentru că în Constituție nu este clarificat acest aspect.

Așa a fost posibilă și nerespectarea rezultatului referendumului din anul 2009.

Cum adică referendum consultativatunci când peste 50% din cei prezenți la vot își manifestă voința într-o anumită direcție?

Nu, în mod absolut normal, rezultatul unui referendum trebuie să fie obligatoriu de respectat de către toate Instituțiile Statului.

O altă anomalie constituțională este aceea că societatea civică nu are posibilitatea (reală) să se opună nici unei legi emise de Parlament, nici unei Hotărâri date de Administrația locală sau centrală.

Toate acestea considerăm că ne îndreptățesc să cerem și să susținem ferm revizuirea Constituției în direcțiile arătate.

 

LIBERTATE! ADEVĂR! DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic

http://foculdacic.ro/inscriere-2/