OBIECTIVE DE ESENȚĂ ALE MIȘCĂRII „FOCUL DACIC”

 

În vederea atingerii SCOPULUI său reliefat și în STATUT Asociația Mișcarea „Focul Dacic” va milita și va susține realizarea următoarelor obiective:

1. Revizuirea Constituției pentru:

a) Implementarea Principiilor Democrației Directe-Participative și ale Parlamentului Unicameral, conform Proiectului existent în această direcție:

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ. PROIECT DE LEGE

b) trecerea de la struțo-cămila actuală numită Republică semi-prezidențială la Republica prezidențială;

c) modificarea art.13, astfel: În România limba oficială este limba română, iar cunoașterea ei este obligatorie pentru toți cetățenii români.

d) modificarea art.44 din Constituția României, care face referire la Proprietate, în totalitate, conform art.5 punctul (1) din Programul de Renaștere Naționalăhttp://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/ ;

e) modificarea art.48 din Constituție, alineat (2), astfel: (2) Familia este celula de bază a societății, este alcătuită, în mod esențial, dintr-un bărbat și o femeie, este întemeiată pe deplina egalitate a acestora, pe dreptul și obligația lor de a asigura creșterea, educația, instruirea și ocrotirea copiilor aflați sub tutela lor;

f) modificarea art.72 din Constituție astfel: Nici un demnitar român nu are imunitate în fața Legii, decât numai pentru acțiunile și declarațiile sale politice precum și pentru fapte pedepsite de Lege cu închisoare pe o perioadă egală sau mai mică  de 2 ani;

g) modificarea capitolului VI din Constituție, în integralitatea sa, conform art.11 punctul (1) din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

h) modificarea alineatului (2) din art.152 , astfel: De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor.

2.Redobândirea identității naționale conform Articolului 1 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

3.Reforma Educației Naționale conform Articolului 2 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

4.Reforma Cercetării Științifice conform Articolului 3 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

5.Reforma Sănătății Naționale conform Articolului 4 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/.

6. Reforma Economiei Naționale conform Articolului 5 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/. 

7. Reforma Muncii și a Protecției Sociale conform Articolului 6 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/.

8. Reforma Politică conform Articolului 7 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/.

9. Reforma Puterii Judecătorești conform Articolului 8 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/.

10.Reforma Apărării și Securității Naționale, conform Articolului 9 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/.

11. Reconcilierea națională conform Articolului 10 din Programul de Renaștere Națională http://foculdacic.ro/program-renastere-nationala/

RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Veniți în Mișcarea „Focul Dacic”!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@gmail.com