PRINCIPII

 

1. Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Prin urmare, dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom preţui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență materială și spirituală, vom avea un viitor fără strălucire.

2.  România este urmașă a Daciei, iar poporul român este urmaş al geto-dacilor.

3. O țară puternică, echilibrată, fundamentează toate activitățile structurilor sale pe credință, competenţă, iubire de aproape, de familie, de neam, de țară, de națiune și de Dumnezeu!

4.  Loialitatea față de ţară, faţă de naţiune, este o datorie sacră.

5.O organizație civică sau politică își justifică existența doar prin acțiuni care arată în mod clar faptul că susține interesul poporului, al țării și al națiunii sale.

6.Libertatea se dobândește prin acțiune unitară constructivă, adevărul prin educație, prin cunoaștere și informare corectă, dreptatea prin lege.

7.Identitatea națională, tradițiile, patrimoniul cultural, istoric, precum și toate celelalte valori naționale, sunt garantate și apărate prin legi drepte și clare.

8.Iubirea de țară, competența și moralitatea, sunt principii fundamentale în ocuparea oricărui post în structurile Statului român.

9.Renaștem ca națiune, ne dezvoltăm în mod armonios, doar prin propriile noastre forțe, strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase.

10.În centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor structurilor societății românești este omul și familia sa, familie alcătuită, în mod fundamental, dintr-un bărbat și o femeie.

11.Proprietatea privată este garantată, intangibilă, doar atâta timp cât este dobândită licit, nu aduce pagube țării și cetățenilor ei, iar proprietarul nu produce daune prin încălcarea legii.

12.Economia națională este motorul dezvoltării durabile și sustenabile a țării; ea asigură, în mod prioritar, un nivel de trai decent, cetățenilor ei.

13.Justiţia slujește, în mod real, adevărului și dreptății. Ea poate face asta, doar dacă este coerentă, independentă, morală și egală pentru toți cetățenii țării.

14.În relațiile cu alte state suntem parteneri egali, iar cu românii de pretutindeni… frați.

Iată care sunt acţiunile pe care am stabilit a le intreprinde în vederea realizării obiectivelor noastre…

Accesaţi…  http://foculdacic.ro/actiuni/

*

Totul pentru om! Totul pentru naţiune! Cu Dumnezeu înainte!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com