PROGRAM DE RENAŞTERE NAŢIONALĂ

 

 

Vă prezentăm

LIDERUL SUPREM al MIŞCĂRII „FOCUL DACIC”

PROGRAMUL DE RENAȘTERE NAȚIONALĂ

 

Capitolul I.

Principii

 

Art.1. Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Prin urmare, dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom preţui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență materială și spirituală, vom avea un viitor fără strălucire.

Art.2.  România este urmașă a Daciei, iar poporul român este urmaş al geto-dacilor.

Art.3. O țară puternică, echilibrată, fundamentează toate activitățile structurilor sale pe credință, competenţă, iubire de aproape, de familie, de neam, de țară, de națiune și de Dumnezeu!

Art.4.  Loialitatea față de ţară, faţă de naţiune, este o datorie sacră.

Art.5.O organizație civică sau politică își justifică existența doar prin acțiuni care arată în mod clar faptul că susține interesul poporului, al țării și al națiunii sale.

Art.6.Libertatea se dobândește prin acțiune unitară constructivă, adevărul prin educație, prin cunoaștere și informare corectă, dreptatea prin lege.

Art.7.Identitatea națională, tradițiile, patrimoniul cultural, istoric, precum și toate celelalte valori naționale, sunt garantate și apărate prin legi drepte și clare.

Art.8.Iubirea de țară, competența și moralitatea, sunt principii fundamentale în ocuparea oricărui post în structurile Statului român.

Art.9.Renaștem ca națiune, ne dezvoltăm în mod armonios, doar prin propriile noastre forțe, strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase.

Art.10.În centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor structurilor societății românești este omul și familia sa, familie alcătuită, în mod fundamental, dintr-un bărbat și o femeie.

Art.11.Proprietatea privată este garantată, intangibilă, doar atâta timp cât este dobândită licit, nu aduce pagube țării și cetățenilor ei, iar proprietarul nu produce daune prin încălcarea legii.

Art.12.Economia națională este motorul dezvoltării durabile și sustenabile a țării; ea asigură, în mod prioritar, un nivel de trai decent, cetățenilor ei.

Art.13.Justiţia slujește, în mod real, adevărului și dreptății. Ea poate face asta, doar dacă este coerentă, independentă, morală și egală pentru toți cetățenii țării.

Art.14.În relațiile cu alte state suntem parteneri egali, iar cu românii de pretutindeni… frați.

 

Capitolul II

Revizuirea Constituției

Constituţia României trebuie să răspundă, în mod prioritar, nevoilor naţiunii, ţării şi poporului român. Revizuirea ei trebuie realizată de către o comisie naţională constituantă, alcătuit din cei mai buni specialişti, aleşi din toate domeniile de activitate, din jurişti de prestigiu specializaţi în drept constituţional, patrioţi de o înaltă competenţă morală şi profesională.

Iată modificările pe care Asociația Mișcarea Focul Dacic le vrea efectuate în Constituție și pe care le susține cu fermitate:

Art.15. Modificarea art.13 din Constituție, astfel: (1) În România, învățarea limbii române este obligatorie pentru toți cetățenii români.(2) Singura limbă folosită, în administrația locală și națională, în mass-media, în toate documentele oficiale publice sau private, precum și pe toate inscripțiile stradale, este limba română.

Art.16. Modificarea art.44, alineat (1) din Constituție, astfel: Averea dobândită licit nu poate fi confiscată.

Art.17. Modificarea art.48 din Constituție, alineat (2), astfel: (2) Familia este celula de bază a societății, este alcătuită, în mod esențial, dintr-un bărbat și o femeie, este întemeiată pe deplina egalitate a acestora, pe dreptul și obligația lor de a asigura creșterea, educația, instruirea și ocrotirea copiilor aflați sub tutela lor.

Art.18.Modificarea art.152. Vom milita pentru ca alineatul (1) din acest articol să aibă următorul enunț: (1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

Art.19. Compatibilizarea Constituției României, cu principiile și regulile democrației directe, după modelul elvețian.

Art.20. Introducerea în Constituție a faptului că: orice inițiativă legislativă a societății civice de revizuire a ei, care a reușit să strângă semnături valabile pe liste, într-un număr care să reprezinte cel puțin 3% din numărul total al alegătorilor, va duce automat la organizarea referendumului de către Guvern în maxim 90 de zile calendaristice.

Art.21. Introducerea în Constituție a dreptului societății civice de a putea contesta, prin referendum, cu motivarea de rigoare și prin strângerea unui număr  de semnături egal cu 3% din numărul total al alegătorilor orice lege adoptată de Parlament.

Art.22. Introducerea în Constituție a dreptului cetățenilor, domiciliați într-o anumită localitate/județ, de a putea contesta, prin referendum, cu motivarea de rigoare, orice Hotărâre adoptată de către de Consiliul local/județean. Numărul de semnături necesare generării unui referendum local este de 3% din numărul cetățenilor cu drept de vot din acea localitate.

Art.23. Introducerea în Constituție a faptului că în România rezultatul Referendumului este obligatoriu de urmat, se ratifică de Parlament și se pune imediat în executare.

Art.24. Compatibilizarea Constituției cu toate cele necesare trecerii de la forma de guvernământ actuală, republica semi-prezidențială, la o nouă formă de guvernământ, republica prezidențială.

Art.25. Introducerea în Constituție a faptului că Parlamentul este unicameral, cu un număr de parlamentari care nu poate depăși 1/100 000 de cetățeni cu drept de vot.

Art.26. Introducerea în Constituție a faptului că în România pot fi schimbate politic, ca rezultat al alegerilor, doar următoarele funcții în puterea executivă:

 1. La nivel central: Președintele (Primul-ministru), prin alegeri, miniștri, secretarii de Stat – prin numire;
 2. La nivel local: președinții de consilii județene, prin alegeri; consilierii județeni, prin alegeri; aceștia să poată fi însă înlocuiți imediat din funcția pe care o dețin, în cazuri explicit precizate de legiuitor, prin decizia politică a partidului de care aparține consilierul în cauză, sau la inițiativa societății civice, prin referendum; primarii, prin alegeri locale; consilierii locali prin alegeri; aceștia să poată fi însă înlocuiți imediat din funcția pe care o dețin, în cazuri explicit precizate de legiuitor, prin decizia politică a partidului de care aparține consilierul în cauză, sau la inițiativa societății civice, prin referendum.

Art.27.Introducerea în Constituție a faptului că economia țării, în zona profiturilor realizate din exploatarea proprietății publice, a resurselor naturale.este una de piață, distributivă.

Art.28. Introducerea în Constituție a faptului că în administrația centrală cât și cea locală, toate funcțiile, cu excepția celor enumerate în articolul 22, alineat (1) și (2), se ocupă doar prin concurs. Unul, desfășurat echitabil și transparent, pe bază de competentă, conform legii.

Art.29. Introducerea în Constituție a faptului că nici un demnitar român nu are imunitate în fața legii, decât numai pentru acțiunile și declarațiile sale politice.

Art.30. Introducerea în Constituție a faptului că funcțiile de conducere în Puterea Judecătorească, inclusiv cele de la Curtea Constituțională, se ocupă numai prin concurs, pe bază de competentă și performanță, iar amestecul politicului, sau a grupurilor de interese, de orice fel, în această zonă, este interzis.

Art.31.Introducerea în Constituție a faptului că Banca Națională a României se află sub controlul Parlamentului.

 

Capitolul III

Redobândirea identității naționale

Art.32.Sprijinirea editarea și tipărirea unor lucrări de istorie a națiunii care să respecte întocmai adevărul despre trecutul nostru, recunoașterea științifică a a acestor lucrări și apoi transformarea lor în manuale școlare.

Art.33.Promovarea tradițiilor noastre naționale spirituale, morale, ocupaționale și a tezaurului folcloric autohton.

Art.34. Sprijinirea Școlilor de Artă românească, a culturii românești în general.

Art.35.Protejarea și valorificarea patrimoniului național, din toate punctele de vedere.

Art.36.Schimbarea imnului național  prin referendum național.

Din punctul nostru de vedere, imnul va putea rămâne același doar dacă strofa referitoare la Traian, cel care a însângerat Dacia, va fi scoasă din textul acestuia.

Art.37. Unirea României cu Republica Moldova, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța.

 

Capitolul IV

Reforma Educației

Art.38.Implementarea în toate structurile învățământului românesc a principiilor și a valorilor umane consacrate, precum: iubirea de aproape, de familie, de țară, de popor, de națiune, adevărul, dreptatea, libertatea, curajul, demnitatea, moralitatea, cinstea, omenia, echitatea, dorința de perfecționare, promovarea nonviolenței, protejarea naturii, voința de-a face bine.

Art.39.Elaborarea unui Proiect al Educației Naționale, cu obiective concrete desfășurate pe termen scurt, mediu și lung, care să fie urmat, respectat, de către toți cei care vor conduce acest domeniu, până la finalizarea lui și din care să nu lipsească următoarele măsuri:

 1. Stabilirea unui program educațional care să declanșeze în fiecare copil premisele necesare dorinței de cunoaștere și dezvoltarea a aptitudinilor personale.
 2. În primi 3-4 ani de școală să se pună accentul pe formarea caracterelor și nu pe acumularea de cunoștințe.
 3. Consolidarea învățământului profesional precum și a școlilor de arte și meserii.
 4. Reintroducerea examenelor de admitere în licee și în universități.
 5. Introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi și studenți.
 6. Reanalizarea programei școlare și a conținutului manualelor, la toate nivelurile de învățământ, scoaterea informațiilor de tip „balast” și eliminarea temelor pentru acasă.
 7. Omologarea manualelor școlare care, la toate nivelurile de pregătire, trebuie să fie aceleași pentru orice școală din țară.
 8. Reevaluarea tuturor cadrelor didactice din România.
 9. Depolitizarea întregului Sistem de Educație din România.
 10. Alocarea a minim 7% din PIB Educației.

 

Capitolul VI

Reforma Cercetării Științifice

Art.40.Cercetarea științifică trebuie să fie parte integrantă a siguranței naționale.

Art.41.Inteligenţa creatoare și inovatoare a cercetătorilor români, a tuturor celor care au scânteia invenției/inovației în ei, este pusă, în mod prioritar, în slujba tarii și a poporului nostru.

Art.42.Elaborarea unui program național de dezvoltare a cercetării științifice care să ridice treptat acest domeniu la cel mai înalt nivel posibil.

Art.43.Dezvoltarea cercetării științifice trebuie să se facă având la bază creativitatea de excepție, competența și profesionalismul.

Art.44.Dotarea tuturor institutelor de cercetare cu spații adecvate și tehnică ultramodernă.

Art.45.Remunerarea și stimularea corespunzătoare a cercetătorilor prin stabilirea unor premii substanțiale pentru brevetarea de invenții care se dovedesc a fi de folos țării.

Art.46.Instituirea unui sistem de burse pentru cercetare științifică, care să ofere posibilitatea tinerilor cu abilități excepționale în domeniu să lucreze în marile institute, laboratoare, clinici și universități ale lumii, încă din timpul studenției sau al doctoratului.

Art.47.Încurajarea firmelor, prin măsuri fiscale să investească în Cercetare, să angajeze și să creeze condiții excepționale pentru tinerii cu abilități, absolvenți ai unor instituții de învățământ superior din România și din străinătate.

Art.48.Alocarea a minim 1% din PIB Cercetării Științifice din România.

 

Capitolul VI

Reforma Sănătății Naționale

Art.49.Elaborarea unui proiect de lege a Sănătății naționale și apoi susținerea lui în Parlament. Un proiect care să tina cont de faptul că în sistemul de sănătate, public sau privat, securitatea sanitară a oamenilor este prioritară și nu afacerile din domeniu. Un proiect din care să nu lipsească, în nici un caz:

 1. Obligativitatea prevenției medicale, dotarea în această direcție cu toate cele necesare și modalitățile de aplicare a ei („este mai ușor să previi decât să tratezi”).
 2. Promovarea intensivă și obligatorie, la toate nivelurile de pregătire (începând chiar de la grădiniță), a unei educații sanitare riguroase.
 3. Reorganizarea, modernizarea sistemului sanitar prin construirea pe tot teritoriul României, a unor spitale de stat sau private, dispensare, policlinici, centre naționale de cercetare.
 4. Administrarea corectă și eficientă, atât în plan local cât și la nivel național a patrimoniului din Sistemul de sănătate.
 5. Elaborarea de protocoale și strategii prin care medicina alopată tradițională, să colaboreze cu medicina alternativă, naturistă, autohtonă, consacrată și verificată în ceea ce privește eficiența terapiilor.
 6. Măsuri concrete în direcția ridicării gradului de profesionalism a cadrelor medicale, dar și de stopare a exodului acestora.
 7. Revizuirea legislației din domeniu, astfel încât aceasta să nu mai permită apariția pe piața românească (fără studii clasice și aprofundate realizate de organismele abilitate independente) a produselor de tipul codex alimentarius, sare iodată, vaccinuri, sau a altor medicamente străine.
 8. Revigorarea și stimularea producției autohtone de medicamente și vaccinuri.
 9. Alocarea a minim 7% din PIB Sistemului de Sănătate.

 

Capitolul VII

Reforma Economiei Naționale

Art.50.Lansarea unei Strategii de Dezvoltare Economică pe termen scurt mediu și lung, expunerea acestei Strategii unei consultări publice serioase, supunerea aprobării prin Referendum național și apoi legiferarea ei în Parlament.

Art.51.Guvernele, indiferent de culoarea politică, să fie obligate, prin lege, să urmeze întocmai coordonatele Strategiei de Dezvoltare Economică, până la finalizarea obiectivelor ei, dar și să le pună permanent în concordanță cu realizările tehnice și științifice ale momentului, iar orice modificare a acestei Strategii să se facă urmând cele de la art. 45.

Art.52.Elaborarea și promovarea, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Economică a unor legi pentru toate ramurile economiei naționale care să ducă la redresarea acestora în cel mai scurt timp. În esență, aceste legi trebuie să țină cont de următoarele principii și aspecte:

 1. Interesele cetățenilor și ale tarii sunt prioritare în orice situație.
 2. Protejarea mediului, a ecosistemului, la standarde europene.
 3. Susținerea sectorului de afaceri în general și a antreprenorialului autohton în special.
 4. Susținerea sistemului IT și dezvoltarea lui armonioasă în folosul tarii.
 5. O nouă lege a parteneriatului public privat care să asigure transparență în acest domeniu și satisfacerea prioritară a intereselor comunității.

Art.53. În zona de exploatare a proprietății publice, a resurselor naturale, economia României este o economie de piață distributivă. Adică, cetățenii români sunt acționari anonimi și egali în sectorul de exploatare a avuției publice (după modelul norvegian). Ca acționari anonimi, în indiviziune egală în zona proprietății publice, toți cetățenii români, primesc dividende care sunt utilizate de către Stat pentru garantarea drepturilor lor fundamentale. Așadar, aceste dividende nu vor fi împărțite în mod efectiv cetățenilor ci se vor introduce în Fondul Național Public al Cetățenilor, fond creat și administrat în condițiile unei legii speciale, de către Comisia de Administrare a Fondului Național Public.

Art.54. Fondul Național Public al Cetățenilor este destinat subvenționării treptate și tot mai consistente a cheltuielilor de întreținere a cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, cheltuieli legate strict de plata utilităților (curent, apă, gaz, încălzire), până la eliminarea completă a acestora (estimăm ca realizabil acest obiectiv în maxim 12 ani). În timp, dezvoltând această economie distributivă, ea poate acoperi chiar și cheltuielile de educație și sănătate a populației care pot deveni gratuite. În sensul că nu le vor mai achita cetățenii ci ele vor fi achitate din Fondul Național Public al Cetățenilor.

Art.55.Implicarea consistentă și competentă a Statului în următoarele ramuri ale Economiei: exploatarea resurselor naturale, sistemul energetic, infrastructură, transporturi publice, telecomunicații și cercetare.

Art.56.Renegocierea contractelor de concesiune încheiate din 1990 până în prezent și mărirea tuturor redevențelor, practicate în această zonă, la nivelul celor din tarile dezvoltate ale Uniunii Europene.

Art.57.Elaborarea unei noi legi de exploatare a resurselor naturale care să asigure protejarea mediului la standarde europene și care să tina cont de faptul că beneficiarul principal în urma acestor exploatări este poporul român.

Art.58.Reindustrializarea tarii, urmând o strategie bine pusă la punct, respectând cu strictețe mediul înconjurător, folosind pentru asta tehnologii avansate non-poluante.

Art.59.O nouă Lege a Agriculturii, elaborată în regim de urgență, care să includă și o nouă lege de vânzare a terenurilor agricole modificată în sensul acordării unei protecții maxime în cazul vânzării acestora către străini, conform normelor existente în alte țări europene în această direcție; acordarea preemțiunii de cumpărare și Statului român, în toate aceste cazuri.

 1. Refacerea agriculturii autohtone și începerea imediată a procesului de transformare a ei într-o agricultură organică.

Art.60. O nouă Lege a Silviculturii, elaborată în regim de urgență, care să includă și norme speciale de a vânzare pădurilor, în sensul acordării unei protecții maxime în cazul vânzării acestora către străini, conform normelor existente în alte țări europene în această direcție; acordarea preemțiunii de cumpărare și Statului român, în toate aceste cazuri.

 1. Interzicerea imediată a tăierilor de păduri pe o perioadă de minim 10 ani timp în care să fie premise doar tăieri de întreținere, doar tăieri pentru asigurarea strictă a nevoilor economice interne și pentru acoperirea necesarului folosit la încălzirea populației.
 2. Elaborarea, în regim de urgență, a unui proiect național de reîmpădurire.
 3. Introducerea în Legea Silviculturii a obligativității celor care exploatează pădurile prin tăiere de a replanta sau de a finanța plantarea de copaci, după criterii foarte clare, bine stabilite.

Art.61.Elaborarea urgentă a unui proiect național de dezvoltare armonioasă a turismului de toate tipurile: cultural, religios, de tranzit, balnear, de agrement, de afaceri, etc.

Art.62.Declanşarea unui proiect național de construire și refacere a infrastructurii României, de electrificare și modernizare tehnologică a tuturor localităților tarii de reglementare a transporturilor.

Art.63.Dezvoltarea durabilă a tuturor componentelor economice trebuie să aibă ca bază echitatea socială, respectarea demnității umane și armonia cu natura.

Art.64.Interzicerea exportului de materii prime.

Art.65. Înființarea Departamentului Comerțului Exterior cu oficiile sale județene, cu reprezentanți economici în fiecare ambasadă română din străinătate.

Art.66.Reluarea activității în mineritul de aur, argint, uraniu și alte materiale rare și scumpe, cu forțe proprii și în interesul națiunii române. Preluarea de către Stat a controlului total asupra extracțiilor de aur și a altor metale sau zăcăminte prețioase, care pot constitui, în mod real și eficient, Tezaurul Național al României.

Art.67.Descoperirile, invențiile și inovațiile trebuie să devină prioritate de Stat, deoarece pot aduce sume imense de bani din străinătate. Ele trebuie să fie coordonate de un minister. Statul va sprijini obținerea protecției pentru brevetele de invenție și inovație la nivel internațional

Art.68.Readucerea în țară a rezervei de aur a BNR.

 

 Capitolul VIII

 Reforma Muncii și a Protecției Sociale

Art.69.Promovarea unei noi legi a salarizării bugetarilor, care să stabilească în mod foarte clar, un raport echitabil între cel mai mic salariu existent în România (format din salariul minim si eventualele venituri asimilate salariului respectiv) și cel mai mare (format din salariul propriu-zis și eventualele venituri asimilate lui), raport care nu trebuie să fie mai mare de 1/10.

Art.70.Întocmirea unui Program național de reorganizare și de redefinire a sistemului de muncă și protecție socială din care să nu lipsească următoarele obiective:

 1. Reducerea sărăciei extreme.
 2. Asigurarea și garantarea condițiilor minime, necesare unui trai decent și demn fiecărui cetățean.
 3. Construirea pe întreg cuprinsul tarii de „case de retragere”, în care vârstnicii tarii să primească îngrijirea și ocrotirea de care au nevoie.
 4. Toți cetățenii români care au vârsta legală pentru a putea munci și sunt apți de muncă trebuie să aibă asigurat acest drept și să fie retribuiți în mod corespunzător.
 5. Toți cetățenii apți de muncă trebuie să muncească, pentru a putea beneficia de asigurări, protecție socială si pensie de stat, cu excepția însoțitorilor aparținători.
 6. Drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sacru.
 7. Persoanele cu handicap și categoriile defavorizate trebuie protejate la un nivel decent prin sistemul de pensii și protecție prin incluziune socială.
 8. Promovarea și legiferarea unui nou sistem de calcul al pensiilor care să tina cont în mod real de necesitățile minime ale unui trai decent, precum și de contribuția realizată de-a lungul activității profesionale de fiecare persoană în parte.
 9. Reintroducerea limitei de 3 puncte de pensie anual.
 10. Desființarea pensiilor speciale ele fiind în discordanță cu art.16 din Constituție.
 11. Înghețarea pensiilor care depășesc limita legală și impozitarea diferențiată a acestora.
 12. Scăderea vârstei de pensionare, una corelată cu speranța de viață reală din România și posibilitățile reale ale sistemului de pensii de Stat.
 13. Anularea ajutoarelor statale acordate persoanelor apte de muncă.
 14. Ajutorul de șomaj dat numai până ce șomerul refuză primul loc de muncă oferit, conform studiilor și calificării.
 15. Anularea subvențiilor acordate asociațiilor minorităților, deoarece ele reprezintă o discriminare a majorității românești și o instigare la izolaționism etnic.
 16. Eliminarea din domeniul public a privilegiilor speciale.

 

Capitolul IX

Reforma Clasei Politice

Art.71.Elaborarea unei noi legi electorale care să cuprindă în mod esențial următoarele:

 1. Măsuri clare menite să asigure condiții optime, decente, de a alege și de a fi ales pentru toți cetățenii români și care să permită pătrunderea în structurile de conducere centrale și locale a celor mai buni candidați, pe bază de competentă și performanță.
 2. Stabilirea fără echivoc a faptului că persoana care se înscrie în cursa electorală, pentru a ocupa un post în conducerea locală, trebuie să activeze și să locuiască în localitatea unde dorește să candideze.
 3. Facilitarea înscrierii în cursa electorală a candidaților independenți și crearea unor condiții normale pentru desfășurarea campaniei lor electorale.
 4. Toate persoanele înscrise în cursa electorală trebuie să anexeze la dosarul de candidatură, pe lângă curriculum vitae și declarația de avere, cazierul fiscal, cazierul judiciar și un certificat de atestare psihologică, reglementat prin lege.
 5. Implementarea tuturor celor necesare practicării votului electronic.

Art.72.Elaborarea unei legi de funcționare a Parlamentului României care să cuprindă, printre altele, următoarele:

 1. Parlamentarii nu vor putea schimba partidul care i-a promovat, cu altul, în timpul legislaturii respective.
 2. Candidații independenți ajunși în Parlament nu se vor putea înscrie într-un partid politic pe durata desfășurării legislaturii respective.
 3. Orice parlamentar care nu respectă mandatul dat de cetățenii care l-au ales, poate fi oricând demis de către societatea civică sau de către partidul de care aparține prin proceduri rapide stabilite în lege.
 4. Bugetarea strictă a cheltuielilor necesare administrării birourilor parlamentare din teritoriu, precum și a cheltuielilor realizate de către acestea.
 5. Eliminarea votului secret.

Art.73.Elaborarea unei legi de funcționare a Guvernului României care să cuprindă, printre altele, următoarele:

 1. În formarea și funcționarea Guvernului, patriotismul, profesionalismul, competența, realizarea interesului național, sunt principii fundamentale.
 2. Ministerele sunt obligate prin lege să colaboreze eficient pe baza unei platforme comune care să aibă ca vector principal Strategia Națională de Dezvoltare.
 3. La toate nivelurile structurilor ministeriale ocuparea prin concurs a posturilor se va face cu celeritate (interimatele vor fi pe o perioadă de maxim 45 de zile), excepție fac funcțiile desemnate prin numire, conform legii.
 4. Reducerea drastică a birocrației ministeriale și a personalului auxiliar.
 5. Toți viitorii miniștri, secretarii de stat, sunt obligați să anexeze la dosarul lor cazierul fiscal, cazierul judiciar și un certificat de atestare psihologică.
 6. Guvernul tarii este format din maxim 15 ministere astfel:

Ministerul Educației, Învățământului, Culturii, Relației cu Parlamentul;

Ministerul de Sănătate;

Ministerul Economiei

Ministerul Justiției

Ministerul Resurselor Naturale și Mediului;

Ministerul Agriculturii;

Ministerul  Industriei și Energiei;

Ministerul  Infrastructurii și Transporturilor;

Ministerul  Telecomunicațiilor;

Ministerul  Muncii și Protecției Sociale;

Ministerul  Afacerilor Interne;

Ministerul  Afacerilor Externe;

Ministerul  Apărării și Siguranței Naționale.

Ministerul  Turismului și Sportului;

Ministerul Cercetării.

 

Capitolul X

Reforma Administrației Publice

Art.74.În administrația publică centrală și locală, cuvântul de ordine trebuie să fie: competentă, performanță, asumarea oficială a răspunderii, și respect față de cetățeni.

Art.75.Eliminarea birocrației din sistem și asigurarea transparenței totale.

Art.76.Efiencitizarea activității bugetarilor din administrația centrală și locală.

Art.77.Întărirea prerogativelor, mărirea responsabilităților administrațiilor publice locale.

Art.78.Simplificarea și comasarea tuturor evidențelor, a obținerii de avize și aprobări, a plăților de taxe și impozite, într-un singur edificiu unic, cu ghișee clar definite; dezvoltarea de sisteme de prezentare/obținere a documentelor și de plată a taxelor și impozitelor pe cale telematică.

Art.79. Implementarea principiului circulației documentelor și nu a oamenilor

 

Capitolul XI

Reforma Apărării Naționale

Art.80.Armată română trebuie să fie puternică, instruită și dotată la cel mai înalt nivel.

Art.81.Introducerea unei pregătiri militare obligatorii, profesioniste și intensive, timp de 6 luni, pentru toți tinerii care au împlinit vârsta de 20 de ani.

Art.82.Armata trebuie să fie pregătită în orice moment să intervină pentru apărarea granițelor tarii, a suveranității poporului, a integrității naționale.

Art.83.Dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Art.84.Înfiinţarea și instruire adecvată a Gărzii Naționale.

Art.85.Alocarea unui procent de 2% din PIB înzestrării și instruirii armatei.

 

Capitolul XII

Reforma Justiției

Art.86.În desfășurarea actului de justiție, dreptatea și coerența morală sunt două principii primordiale, iar magistrați, în aplicarea legilor, sunt obligați de a manifesta, coerență, concordanță între dreptate și moralitate.

Art.87.Magistratul nu este legea. El doar o aplică în spiritul și litera ei.

Art.88.Standardizarea și uniformizarea practicii judiciare la nivel național astfel încât să nu mai existe contradicții în practica judiciară de la o instanță la alta (cazuri similare, cu sentințe diametral opuse), respectarea strictă a jurisprudenței.

Art.89.Stabilirea prin lege a responsabilității administrative și penale a magistraților și a avocaților față de erorile judiciare și față de nerespectarea conduitei profesionale.

Art.90.Scoaterea din Justiției a tuturor magistraților, a procurorilor și a avocaților care au legături, dovedite prin probe, cu lumea interlopă.

Art.91.Scoaterea procurorilor din corpul magistraților.

Art.92.Promovarea unui nou cod penal, cu pedepse mari și foarte mari, în special pentru recidiviști, precum și pentru infracțiunile grave.

 1. Faptele extrem de grave precum genocidul, înalta trădarea, crimele înfăptuite cu premeditare, cu sadism, faptele de corupție ale demnitarilor, subminarea economiei naționale, precum și alte fapte prevăzute de legiuitor, să poată fi pedepsite, în funcție de circumstanțele agravante, cu închisoare pe viață și confiscarea extinsă a averii.
 2. Infracțiunile privind corupția la nivel înalt, adică a membrilor din Parlament, Guvern, Președinție, CSM, CCR, să fie pedepsite cu minimum 20 de ani de închisoare, confiscarea extinsă a averii, interzicerea anumitor drepturi civile pe o durată de minim 10 de ani după executarea pedepsei precum: drepturile de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi director împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate.
 3. Cei găsiți vinovați de corupție la nivel înalt să poată beneficia de reducerea pedepsei cu cel mult 25 %, dar numai în cazul recuperării integrale a prejudiciului cauzat.
 4. Dublarea pedepselor cu închisoarea pentru cei care fac infracțiuni economice, concomitent cu confiscarea extinsă a averilor.
 5. Înăsprirea pedepselor pentru violatori, pedofili, fără posibilitatea reducerii timpului de detenție.
 6. Analiza atentă a tuturor documentelor de privatizare a obiectivelor economice românești și anularea celor în care s-a încălcat legea în orice mod. Readucerea obiectivelor recuperate în avuția națională și eficientizarea lor, sub conducerea unor profesioniști competenți din domeniu.
 7. Analiza severă a tuturor restituirilor, pe baza unei legi noi și anularea celor efectuate cu încălcarea principiilor de drept românesc.
 8. Readucerea la avuția națională a tuturor obiectivelor economice restituite fără drept, sau dincolo de limitele legii.
 9. Introducerea unor proceduri de judecare de urgență a tuturor dosarelor care fac referire la anumite cauze specificate distinct de legiuitor.
 10. Pedepsele care au efect privarea de libertate să fie executate exclusiv în cadrul penitenciarelor iar contopirea pedepselor să fie înlocuită cu însumarea lor.

 

 Capitolul XIII

 Reforma Fiscală

Art.93.Depolitizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art.94.Introducerea declarației anuale de venit.

Art.95.Codul fiscal trebuie să fie coerent și stabil și să prevadă taxe și impozite reduse în mod drastic ca număr și ca valoare, în special pentru intreprinderile mici și mijlocii.

Art.96.Instituite scutiri de la plata oricăror taxe și impozite, pentru o perioadă de minim 3 ani, pentru toți întreprinzătorii particulari care încep să deruleze o afacere.

Art.97.Regândirea taxelor și a impozitelor precum și reducerea numărului lor.

Art.98.Eliminarea birocrației din sistemul fiscal.

Art.99.Reformarea sistemului fiscal, în spiritul solidarității naționale. Aceasta presupune adoptarea impozitului progresiv pe venituri (salarii și alte surse) și pe avere, eliminarea impozitării unice, în acest fel contribuind la viața civilizată a majorității cetățenilor.

 

Capitolul XIV

Reforma Bancară

Art.100.Revitalizarea Băncilor Românești, cu sprijinul BNR, pentru ca acestea să devină o alternativă viabilă pentru investitori și pentru intreprinderile mici și mijlocii.

Art.101.Supravegherea permanentă de către BNR a contractelor de creditare astfel încât să nu existe în ele clauze abuzive.

Art.102.Introducerea creditelor pentru finanțarea afacerilor, în mod real și stimulator, cu stabilirea unei perioade, de minimum un an de scutire de la plata ratelor aferente creditului acordat; acordarea de credite cu dobânzi mici pentru finanțarea întreprinderilor mici si mijlocii.

Art.103.Reînființarea Băncii Române de Comerț Exterior, prin care întreprinzătorii români să-și poată desfășura afacerile în siguranță.

Art.104.Reînființarea Băncii Române pentru Agricultură.

Art.105.Dobânzile la creditele acordate de sistemul bancar sau nebancar nu pot depăși procentul dobânzii medii practicată pe piața financiară a primelor 10 state europene ca dezvoltare.

Art.106.BNR trebuie să intre sub controlul Parlamentului României.

 

Capitolul XV

Reconcilierea națională

Art.107.Reabilitarea morală, decretată prin lege, a tuturor celor care au fost victime ale proceselor politice care au avut loc în România în perioada 1918 și 1990, cât și a celor care au apărat granițele tarii împotriva expansiunii sovietice în perioada 1939 – 1945.

Art.108.Instituirea unui Tribunal Special, cu observatori internaționali și inițierea unui proces național a tuturor crimelor și abuzurilor înfăptuite de regimurile politice din România, din 1918 până în momentul constituirii lui și condamnarea, (chiar și post-mortem) definitivă și irevocabilă a acelor regimuri, dovedite a fi vinovate, precum și a tuturor celor găsiți vinovați.

Art.109.Constituirea unui Tribunal Special care să judece, în regim de urgență, toate actele, care au dus la distrugerea economiei românești începând cu 15 Decembrie 1989.

Art.110.Rejudecarea procesului lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu.

Art.111.Modificarea sau abrogarea legii 217/2015.

Totul pentr OM, FAMILIE, ȚARĂ și NAȚIUNE! Cu DUMNEZEU înainte!

*

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

Mișcarea Focul Dacic – MFD

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com