RESURSELE NATURALE – COMPONENTE VITALE ALE SECURITĂȚII NAȚIONALE

 

 

Asociația Mișcarea Focul Dacic atrage atenția asupra probremelor cu adevarat grave ale țării.

Acum… despre RESURSELE NATURALE

Asociația Mișcarea Focul Dacic atrage atenția celor care conduc România:

VREM REGLEMENTĂRI URGENTE ÎN ZONA DE EXPLOATARE A RESURSELOR NATURALE!

Pentru conservarea resurselor naturale ale țării (bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele, plajele, marea teritorială, bogățiile naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri ale proprietății publice stabilite prin legea organică) la care ar trebui adăugate, în mod absolut natural, terenurile și pădurile, Asociația Mișcarea focul Dacic are mai multe soluții din care vă prezentăm câteva:

1.Implicarea consistentă și competentă a Statului în următoarele ramuri ale Economiei: exploatarea resurselor naturale, sistemul energetic, infrastructură, transporturi publice, telecomunicații și cercetare.

2.Renegocierea contractelor de concesiune încheiate din 1990 până în prezent și mărirea tuturor redevențelor, practicate în această zonă, la nivelul celor din tarile dezvoltate ale Uniunii Europene.

3.Elaborarea unei noi legi de exploatare a resurselor naturale care să asigure protejarea mediului la standarde europene și care să țină cont de faptul că beneficiarul principal în urma acestor exploatări este poporul român.

4.Reorganizarea agriculturii autohtone și începerea imediată a procesului de transformare a ei într-o agricultură organică

5.Interzicerea imediată a tăierilor de păduri pe o perioadă de minim 10 ani timp în care să fie premise doar tăieri de întreținere, asigurarea materiei prime pentru necesitățile interne, în mod exclusiv, precum și pentru acoperirea nevoilor de încălzire a populației.

6.Elaborarea, în regim de urgență, a unui proiect național de reîmpădurire.

 

Motivație

În tratatul de bază al Uniunii Europene la art.4 alineat (2) se afirmă:

„ (2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru”.

Academia Română, în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani 2016-2035, afirmă cât se poate de clar:

„Orice strategie de dezvoltare durabilă a României pe termen mediu și lung trebuie să aibă drept punct de plecare conservarea si valorificarea cât mai prudentă a patrimoniului natural național…Principiile conservării și ale dezvoltării durabile a capitalului natural trebuie să fie considerate fundamentale în stabilirea oricăror politici de dezvoltare economică și socială”.

Ținând cont de poziția Academiei Române și făcând o analiză a situației de fapt din zona resurselor naturale, putem spune că, așa cum se prezintă ea, România nu are absolut nici o șansă de dezvoltare durabilă, dezvoltare condiționată în esență, așa după cum se arată în poziția Academiei Române, de controlul asupra resurselor naturale și conservarea lor.

Mai mult, analizând atent art.4 alineat (2) din Tratatul de Bază al UE constatăm faptul că România, datorită unei politici economice dezastruoase, mai ales în domeniul resurselor naturale, a diriguitorilor ei din 1990 încoace, se află acum pe marginea prăpastiei și încalcă grav articolul 4 alineat doi din Tratatul de Bază al UE.

Prin pierderea controlului asupra exploatării resurselor naturale, prin degringolada din Agricultură (datorată, în principal, vânzării necontrolate a terenurilor agricole către străini), prin dezastrul natural provocat de defrișările masive de pădure (și ele vândute la fel de iresponsabil, în mare parte, străinilor), prin încheierea de contracte de concesiune păguboase în zona Apelor dar și în toate celelalte zonele de exploatare a resurselor naturale, a proprietății publice în general, România nu-și mai poate asigura, în acest moment, securitatea națională, în mod exclusiv, cel puțin în patru componente ale ei: securitatea alimentară, securitatea sanitară, securitatea energetică, securitatea de Mediu.

 

LIBERTATE! ADEVĂR! DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic

http://foculdacic.ro/inscriere-2/