SĂ NE PROTEJĂM PĂMÂNTUL, APA ŞI PĂDUREA

 

PETIŢIE

„Pământul, apa şi pădurea – componente vitale ale siguranţei naţionale”

adresată

PARLAMENTULUI ŞI GUVERNULUI ROMÂNIEI

Prin această Petiţie cerem în mod ferm clarificarea situaţiei terenurilor agricole, a apelor şi a pădurilor României, stoparea fenomenului de acaparare şi exploatare necontrolată a acestora, oprirea fenomenului de deşertificare a României, manifestat în ultimii 24 ani, prin tăierile masive de pădure, „la ras”, dar şi prin exploatarea intesivă şi în multe cazuri total necorespunzătoare a terenurilor agricole, aspecte grave care, în acest moment, afectează cât se poate de serios ecosistemul românesc şi european , aduce prejudicii majore sănătăţii poporului român, securităţii noastre naţionale.

Amintim faptul că în Tratatul de Bază al Uniunii Europene la art.4 alineat (2) se specifică foarte clar:

„Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și în special pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru”.

Considerăm, că în acest moment ţara noastră încalcă grav acest articol fiind cât se poate de evident faptul că securitatea alimentară, economică, demografică, de mediu şi sanitară (componente ale securităţii naţionale) a ţării, (asta dacă le amintim doar pe cele care au o strânsă legătură cu domeniile vizate de noi în acest document) nu pot fi asigurate în mod exclusiv de către Statul român.

Pentru asta, în virtutea art. 51 din Constituţia României, dar şi al art. 55 alineat (1), noi cetăţenii acestei ţări, semnatari ai acestei Petiţii, cerem în mod ferm:

1. Rezolvarea imediată şi transparentă a problemelor grave existente în agricultură, prin:

a) instituirea unui Moratoriu Naţional de suspendare a Legii 17/2004 timp de 6 luni;

b) oprirea, în această perioadă, a vânzării terenurilor agricole, organizarea unei dezbateri publice în urma căreia Legea 17/2004 să fie amendată, în mod consistent, prin introducerea unor reglementări restrictive similare cu cele existente în Legile omonime din Germania, sau Polonia. Toate aceste noi reglementări solicităm a fi realizate în urma unor dezbateri publice serioase şi transparente;

c) elaborarea în regim de urgenţă a unui Proiect de Lege Unitară a Agriculturii, în urma unei ample dezbateri plubice. În viitoarea Lege, cerem să se regăsească toate cele necesare dezvoltării sustenabile şi durabile a agriculturii româneşti, inclusiv reglemetările în ceea ce priveşte vânzarea terenurilor agricole. Cerem ca cele cuprinse în această Lege să fie similare cu cele existente în Legile omonime care funcţionează atât de bine în state ca Germania sau Polonia;

d) reducerea imediată şi semnificativă, cu minim 50%, a emisiilor de nitrați și utilizarea de îngrășăminte artificiale;

e) reanalizarea şi revizuirea actelor în baza cărora s-au făcut retrocedările în sectorul agricol, anularea acelora care sunt dovedite a fi ilegale, naţionalizarea suprafeţelor de teren dobândite ilicit, pedepsirea celor vinovaţi.

2. Rezolvarea protejării apelor ţări, de suprafaţă sau subterane prin:

2.1. Elaborarea unei noi Legi a Apelor sau compatibilizarea actualei Legi cu cele omonime existente în ţările dezvoltate ale Europei. Cerem ca în această lege să fie introduse, printre alte articole, reglemetări care să se stabilească faptul că poluarea apelor, sub orice formă, este infracţiune şi se sancţionează penal, conform legii (modificarea codului penal în această direcţie).

2.2. Declanşarea unei anchete care să stabilească legalitatea contractelor de concesiune şi exploatare a apelor ţării şi luarea măsurilor legale care se impun în cazul constatării unor ilegalităţi;

3. Rezolvarea distrugerii ecosisistemul românesc în urma tăierilor de pădure, în exces.

În acestă direcţie cerem:

a) oprirea urgentă, timp de 10 ani, a tăierilor de pădure din România, cu excepţia tăierilor de întreţinere şi a celor necesare uzului intern, interzicerea imediată a exportului de buşteni şi de cherestea;

b) reorganizarea Silviculturii româneşti după modelul existent în Germania;

c) reanalizarea şi revizuirea actelor în baza cărora s-au făcut retrocedările în sectorul silvic, anularea acelora care sunt dovedite a fi ilegale, naţionalizarea suprafeţelor de pădure, a terenurilor forestiere, dobândite ilicit, pedepsirea celor vinovaţi;

d) declanşarea unei anchete care să stabilească legalitatea contractelor de exploatare forestieră încheiate cu marii exploatatori de pădure din 1990 încoace şi luarea măsurilor legale care se impun în czul constatării unor ilegalităţi;

e) înfiinţarea Poliţiei Pădurilor şi angajarea în sistem a unor oameni special pregătiţi pentru lupta cu mafia silvică.

*

Dacă peţia noastră, însoţită de semnăturile aferente, nu va fi luată în considerare, punct cu punct, şi nu se va acţiona de urgenţă în direcţia celor solicitate, ne rezervăm dreptul, in virtutea art. 55 alineat (1) din Constituţia ţării precum şi a tuturor reglementărilor constituţionale, să facem toate cele necesare, pentru ca aceste aspecte nefaste (care afectează grav, în acest moment, siguranţa naţională, suveranitatea şi identitatea noastră ca popor, ca naţiune), să fie rezolvate în mod favorabil, în cel mai scurt timp, iar cererile noastre să fie satisfăcute.

Totul pentru om! Totul pentru naţiune!

Asociaţia Mişcarea Focul Dacic

http://foculdacic.ro/

https://www.facebook.com/miscarea.focul.dacic.national/