SĂ TRECEM LA FAPTE, SUB DRAPELUL RENAŞTERII NAŢIONALE

 

Români!

A venit vremea faptelor!

A venit vremea să ne întoarcem, împreună, cu faţa spre ţară şi să ne implicăm, în mod unitar, pentru redobândirea suveranităţii şi a identităţii noastre naţionale, pentru destinul nostru şi al copiilor copiilor noştri!

Iată şi cum putem face asta… împreună:

1. Vă înscrieţi în Asociaţia Mişcarea Focul Dacic.

2. Formăm împreună structuri ale Mişcării în toate judeţele ţării, prin înfiinţarea de Filiale și Sucursale.

3. Ne  organizăm sub  drapelul renaşterii naţionale alcătuind o masă critică de „renascentişti”, adică de oameni care doresc Renaşterea Naţională, de oameni care doresc practic o REFORMĂ reală în România, una care nu a fost făcută, din nefericire, niciodată în ultimii 70 de ani!

4. Promovăm în toate judeţele României principiile, valorile şi obiectivele noastre evidenţiate în Programul nostru de renaştere a naţiunii.

5. După ce acest Program de Renaştere Naţională va fi îmbrăţişat de poporul nostru, principiile, valorile şi obiectivele lui, le vom impune, folosind toate căile democratice, legale, (petiţii, scrisori deschise, iniţiative legislative, determinarea declanşării de moratorii, referendumuri, mitinguri, manifestaţii de amploare organizate la nivel naţional) Parlamentului, Guvernului şi Preşedenţiei României!

Programul de renaştere a naţiunii îl vezi aicihttp://foculdacic.ro/program-de-renastere-a-natiunii/

Vom informa în permanenţă în mod corect şi deschis membrii noştri, poporul nostru, asupra acţiunilor noastre.

Vom prezenta mereu poziţia noastră faţă de toate evenimentele petrecute în ţară şi vom demonta toate încercările de manipulare a populaţiei, manipulări care au făcut atât de mult rău fiinţei noastre naţionale de-a lungul timpului.

Este nevoie de îndeplinirea a două condiţii esenţiale pentru a reuşi în demersurile noastre, de a ne atinge Scopul:

1. Să depăşim masa critică necesară Renaşterii, alcătuită din oameni înscrişi în Mişcarea Focul Dacic dar şi din cei care pur şi simplu susţin acţiunile ei, sunt fideli Mişcării şi răspund de fiecare dată la chemările pe care ea le va lansa în spaţiul public.

2. Să fim uniţi,  foarte bine organizaţi şi disciplinaţi în tot ceea ce facem! Trebuie să acţionăm în mod unitar în aceeaşi direcţie, (respectând legile ţării) urmărind un scop unic: RENAŞTEREA NAŢIUNII, cu toate cele care decurg de aici şi care pot fi identificate în Programul de renaştere amintit.

Aceasta este soluţia pe care am găsit-o noi, cei din Mişcarea Focul Dacic, pentru redobândirea suveranităţii şi identităţii naţionale, principii sacre ale neamului nostru calcate în picioare de cei care nu simt româneşte, nu iubesc această ţară şi nu au nici un fel de respect pentru naţiunea noastră. Aceasta este soluţia pe care am găsit-o pentru o asanare profundă a structurilor societăţii româneşti, pentru reformarea toatală a celor trei Puteri în Stat: legislativă, juridică şi executivă.

Numai aşa vom reuşi să devenim o ţară puternică, suverană şi demnă, stăpână pe trecutul, prezentul şi viitorul ei.

Noi, MIşcarea Focul Dacic, împreună cu voi, putem face asta şi o vom face!

*

ACŢIUNI IMEDIATE ŞI VIITOARE ALE MIȘCĂRII FOCUL DACIC!

După cum se cunoaşte deja, scopul Mişcării Focul Dacic este Renaşterea naţiunii, obiectiv strategic, fundamental. În vederea realizării acestui deziderat avem o strategie pe care o vom desfăşura pe mai multe etape. Iată prima dintre aceste etape:

1. Organizăm formarea de grupuri de iniţiativă în toate localităţile mari şi mici ale ţării şi cu prioritate în municipiile capitale de judeţ.

2. Înfiinţăm Filiale  în toate judeţele în care avem minim 50 de membri.

3. Promovăm în spaţiul public Pogramul nostru de renaştere a naţiunii, prin folosirea mediului online şi prin organizarea de conferinţe publice la nivelul fiecărui municipiu capitală de judeţ şi apoi în toate localităţile mari şi mici ale ţării.

După formarea structurilor Mişcării Focul Dacic vom trece la cea de a doua etapă a strategiei noastre:

1. Unirea tuturor forţelor, iubitoare de ţară şi de naţiune, sub acelaşi drapel al renaşterii naţionale!

2. Realizarea unei opoziţii constructive faţă de toţi ceai care conduc vremelnic România!

3. Supravegherea atentă şi permanentă a activităţilor Consiliilor locale şi judeţene dar şi a Parlamentului, prin obţinerea acreditărilor legale necesare şi participarea membrilor noştri, desemnaţi de Consiliul Naţional Director, la toate şedinţele acestor structuri locale, judeţene , naţionale.

4. Promovarea în spaţiul public, în mod constant şi consistent, a Programului de renaştere a naţiunii, document fundamental al MFD

După consolidarea MFD şi pătruderea membrilor săi, în calitate de observatori, în  administraţia locală, judeţeană şi în Parlament,  vom trece la cea de a treia etapă a strategie noastre:

1. Declanşarea unor iniţiative legislative şi forţarea Guvernului în producerea unor moratorii pe anumite legi de esenţă.

2. Pichetarea instituţiilor care vom considera că prin activitatea lor aduc atingere intereselor cetăţenilor români, ţării şi naţiunii noastre,  mitinguri, demonstraţii, proteste autorizate.

3. Acţiuni consistente în plan local şi naţional în direcţia protecţiei mediului precum şi împotriva abuzurilor de tot felul săvârşite de autorităţi.

4. Participarea activă a MFD la toate alegerile din România, prin trimiterea de membri în toate secţiile de votare, în calitate de observatori, înarmaţi cu toate cele necesare şi legale supravegherii desfăşurării corecte a alegerilor.

*

IMPORTANT!!!  IMPORTANT!!!  IMPORTANT!!!

Nu suntem partid politic!

Suntem parte a societăţii civice, acea parte nefinanţată nici de ocultă, nici de partide şi nici de grupuri de interese obscure. Ne bazăm, din acest punct de vedere doar pe aportul membrilor noştri, pe donaţii şi sponzorizări venite din partea unor patrioţi români care nu ne pun decât o singură condiţie: să folosim totul pentru atingerea scopului final: Renaşterea naţiunii!

Suntem o Mişcare de renaştere naţională care nu urmăreşte să preia puterea în România ci să oblige clasa politică, precum şi toate celelalte structuri ale Statului, să-şi întoarcă faţa spre ţară, din toate punctele de vedere, pentru dezvoltarea ei armonioasă pe cele două coordonate de esenţă: material şi spiritual.

Vom susţine însă un partid înfiinţat de trei membri ai noştri la data de 26.09.2017, PARTIDUL ADEVĂR ŞI DREPTATE care va prelua în totalitate Programul de renaştere a naţiunii al MFD, îl va susţine şi promova public, adoptându-l ca şi Program politic propriu.

*

Veniţi cu noi şi împreună cu milioane de români „treziţi” să aducem din nou adevărul şi dreptate pe acest pământ sacru al ROMÂNIEI de astăzi, al DACIEI de ieri şi să redăm ţării noastre şi poporului nostru demnitatea pierdută.

Totul pentr OM, FAMILIE, ȚARĂ și NAȚIUNE! Cu DUMNEZEU înainte!

*

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

Mișcarea Focul Dacic – MFD

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com

*

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com