SCHIMBAREA!

 

Țara este la răscruce. Suveranitatea şi identitatea noastră naţională sunt în pericol.
Avem datoria sacră de a apăra aceste valori fundamentale.

Țara are nevoie de eroi, dar nu de jertfa ci de iubirea lor.
Să fim deci eroii națiunii noastre.

Cea mai mare suferinţă a patriei noastre este… lipsa iubirii propriului său popor!

Ţara are nevoie de iubirea fiilor și fiicelor ei.
Atâta timp cât această iubire lipsește, vom fi mereu dezbinați.
Vom fi mereu copiii risipitori ai unui neam străvechi și măreț.
Un neam care a iubit acest Pământ sfânt cu toată ființa lui.

Numai prin unitate în bine vom reuși să trăim cu demnitate într-o ţară demnă.
Numai prin unitate în bine vom construi un viitor sănătos generațiilor care vor urma.

În noi, în binele din noi, sălășluiește… Forța Neamului.

Să o folosim trezind în noi şi în alţi oameni spiritul Libertății, al Adevărului și al Dreptății.

Avem nevoie de conducători iubitori de ţară, de patrioți adevărați, de oameni care iubesc această naţiune și care vor şi pot să ardă pentru ea ca o flacără.

Realizarea acestui deziderat binecuvântat de Dumnezeu depinde numai de noi.

După cum suntem și vom fi noi, așa sunt și vor fi conducătorii noștri.

De la noi pleacă marea schimbare!

A venit vremea să arătăm lumii întregi că nu suntem, un popor de sclavi, de inculţi, de mahalagii, de hoţi, de violatori, de criminali, de non-valori!

Oamenii de acest tip constituiesc, totuşi, o minoritate în România.
Este drept, una extrem de vocală şi prezentă în viaţa publică.
Pentru că aşa vor unii.
Dar ea nu este reprezentativă pentru această naţiune.

A venit vremea ca valorile noastre naţionale să iasă la rampă şi noi toţi să le sprijinim cu toată fiinţa noastră!

A venit vremea să arătăm tuturor că, în general, suntem un popor de oameni inteligenţi, educaţi, oneşti, cu respect faţă de legile Pământului şi faţă de cele ale lui Dumnezeu.

A venit vremea să ne recăpătăm demnitate pierdută!

A venit vremea schimbării!

Mișcarea Focul Dacic slujește acestui neam şi acestei ţări şi cheamă în rândurile ei fiii şi fiicele României de astăzi, urmaşă a Daciei de ieri.

Scopul ei este „Renaşterea naţiunii.”

Asta înseamnă… renașterea acestui țarii noastre și a poporului nostru din toate punctele de vedere.

Trebuie să întărim structurile de conducere ale societăți românești beneficizându-le printr-o infuzie  de oameni care iubesc această ţară şi această naţiune.

Trebuie să trezim în sufletul neamului nostru iubirea de ţară, dorinţa de educaţie şi de perfecţionare profesională, respectul pentru muncă, lege, moralitate şi competenţă,

Trebuie să facem din promovarea acestor valori o sursă de binefacere pentru generaţiile de astăzi dar şi pentru cele care vor veni.

Evident că asta nu se va putea realiza imediat.

Dar, cu siguranță, se poate realiza!

Trebuie să înfăptuim împreună Renaşterea naţiunii noastre!

Și, un aspect extrem de important: trebuie să facem asta, în mod pașnic!

Prin unitate, iubire de neam și țară, bună înțelegere între noi, atitudine civilizată, pașnică, acțiune comună, în aceeași direcție și fermitate în urmărirea împlinirii idealului comun, putem schimba în bine viața și destinul țării noastre și al neamului nostru!

*

Lupta noastră pentru binele naţiunii este şi va fi dusă în spiritul principiilor valorilor tradiţionale ale neamului nostru, ale democraţiei autentice!

Vom folosi doar „armele” tradiţionale şi binecunoscute ale democraţiei şi nu altceva!

Să nu vă temeţi în a veni la marea unire.

Uniţi suntem indestructibili. Şi se vor cutremura toţi cei care vor să ne croiască acum ca şi în trecut un destin care nu ne aparţine!

Este vremea să fim din nou ca şi altădată: drepţi şi neînfricaţi şi cu inima bătând puternic pentru patrie, pentru naţiune!

Nu uitaţi:

Fără iubire de sine, de oameni, de familie, de ţară, de naţiune şi de Dumnezeu nu există mântuire, nu există… Renaştere!

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!

LIBERTATE! ADEVĂR! DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic

http://foculdacic.ro/inscriere-2/