STATUT

 

STATUT

„ASOCIAȚIA MIȘCAREA FOCUL DACIC”

(MFD)

Editie adoptată în Adunarea Generală din data de 21-10-2017

 

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Asociația Mișcarea Focul Dacic este fondată, potrivit actului constitutiv, de

1. Toroican Ioan
2. Tănasă Maria-Lăcrămioara
3. Ioana Dumitru.
4. Corbeanu Vasile – Vali
care au constituit sus-numita Asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 26/2000, cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Generalități

1. Asociația Mișcarea Focul Dacic este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.
2. Asociația Mișcarea Focul Dacic sprijină reformele instituționale; promovează și susține valorilor civice ale democraţiei şi ale Statului de Drept.
3. Deviza Asociației Mișcarea Focul Dacic este: Libertate! Adevăr! Dreptate!
4. Drapelul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este alcătuit din culorile roşu, galben şi albastru, dispuse orizontal, iar în mijlocul părţii sale galbene se află marca oficială a MFD, Burebista, confor anexei 1.
5. Imnul Mişcării Focul Dacic este „Renaştem împreună”. Muzica: Ciprian Porumbescu Versuri: Ioan Toroican (vezi anexa1)

Art. 3. Scopul Asociației îl constituie: RENAȘTEREA NAȚIUNII.

Art. 4. Denumirea ei este Asociația Mișcarea Focul Dacic.

Art. 5. Sediul Asociației Mișcarea Focul Dacic este situat în Timișoara, județul Timiș, str. Stejarul nr.4. El poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Naţional Director.

Art. 6. Asociația Mișcarea Focul Dacic se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 7. Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 1200 lei care va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația româna în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.8. Asociația Mișcarea Focul Dacic susține și promovează următoarele principii:

1. Românii sunt urmași ai traco-geto-dacilor și România este urmașă a Daciei.
2. Fidelitatea față de națiune și țară este o datorie sacră.
3. Națiunea, unitatea și identitatea națională, suveranitatea poporului, integritatea teritorială a țării, libertatea ei, sunt inalienabile.
4. Renaștem ca națiune doar prin noi înșine strânși uniți în jurul unor idealuri înalte.
5. Resursele naturale, educația și sănătatea poporului, fac parte din avuția națională și sunt parte intrinsecă a siguranței naționale;
6. Drepturile și libertăților fundamentale ale omului sunt garantate prin Constituție, sunt susținute de legile țării și instituțiile Statului, sunt apărate de Justiție.
7. Nimeni nu este mai presus de lege.
8. Familia este celula de bază a societății.
9. Sprijinim și promovăm ferm: unitatea națională, demnitatea, cinstea, onoarea, libertatea, adevărul, dreptatea, solidaritatea, moralitatea, competența și munca.
10. O națiune puternică fundamentează toate activitățile poporului său pe credință, iubire de aproape, de familie, de neam și de țară.

Art. 9. Asociația Mișcarea Focul Dacic, pentru îndeplinirea scopului său, militează și susține prin toate formele legale de manifestare, realizarea următoarelor obiective de interes național:

1. Redobândirea identității naționale prin stabilirea adevărului istoric cu privire la descendența țării noastre și a poporului nostru precum și stipularea în Constituție a acestei descendențe.
2. Modificarea Constituției prin introducerea unor articole care să conțină norme clare și de neinterpretat în direcția îmbunătățirii activității celor trei Puteri în Stat și a separării lor reale, conform aspirațiilor prezente și viitoare ale poporului nostru.
3. Reforma tuturor instituțiilor Statului, a tuturor structurilor societății românești, pornind de la principiile și valorile fundamentale ale oricărei societăți umane civilizate: unitate națională, demnitate, cinste, onoare, libertate, adevăr, dreptate, solidaritate, moralitate, competență, muncă, iubire de aproape, de familie, de neam și de țară.
4. Anchetarea de către autoritățile competente a tuturor privatizărilor și contractelor încheiate cu Statul, începând cu anul 1990. Depistarea tuturor celor care au adus, aduc și vor aduce prejudicii majore naţiunii noastre, ţării, poporului nostru şi trimiterea lor în fața Justiţiei; celor găsiți vinovați, pe lângă pedeapsa cu închisoarea să li se confiște toate bunurile mobile şi imobile pe care nu le pot justifica; această măsură să fie aplicată de asemenea şi rudelor lor până la gradul al III-lea (dacă acestea nu pot justifica averea pe care o dețin).
5. Stabilirea adevărului legat de Revoluția română din Decembrie 1989.
6. Declanșarea în regim de urgență a unui proces masiv de reîmpădurire a țării.
7. Inițierea de proiecte naționale care să asigure independența energetică a țării.
8. Începerea unui proces de regândire urbanistică și rurală a țării, a infrastructurii sale, promovarea unor proiecte de reconstrucție a așezărilor urbane și rurale care să se subordoneze în totalitate intereselor cetățeanului și ale obștii.
9. Renegocierea tuturor clauzelor de aderare a țării la Uniunea Europeană.

Art.10. Pentru realizarea obiectivelor sale Asociația Mișcarea Focul Dacic își propune să acționeze în următorele direcții:

1. Sprijinirea unor ample activități de, cercetare științifică a istoriei țării și a neamului nostru.
2. Comunicarea prin toate mijloacele legale a rezultatelor acestor cercetări și a documentelor probatorii.
3. Sprijinirea editării unei cărți de istorie a țării și poporului nostru precum și omologarea ei.
4. Sprijinirea editării unor culegeri de basme și povești autohtone și promovarea lor.
5. Sprijinirea tuturor valorilor folclorice autohtone și promovarea lor.
6. Sprijinirea reînvierii vechilor tradiții autohtone.
7. Editarea și publicarea de reviste conform legilor în vigoare și distribuirea lor în toată țara.
8. Înființarea unui post de radio și televiziune cu emitere națională.
9. Organizarea de conferințe și simpozioane naționale.
10. Amendarea prin acțiunii legale (marșuri de protest, demonstranții, greve, scrisori deschise, interpelări publice, pichetări de sedii) a oricăror derapaje de la principiile democratice și de la cele ale Statului de Drept, a reprezentatelor și reprezentanților celor trei Puteri consacrate în Stat.
11. Organizarea, conform legi, a unor manifestații și demonstrații publice revendicative.
12. Iniţierea de referendumuri, moratorii, proiecte legislative şi strângerea de semnături legale pentru promovarea acestora în Parlament.
13. Obţinerea de acreditări pentru a participa la şedinţele consiliilor locale şi judeţene precum şi ale Parlamentamentului României, conform legii.

Art.11. Schimbarea scopului Asociației se poate face numai de către majoritatea fondatorilor în viață, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai trăiește, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 4/5 (patru cincimi) din numărul membrilor asociaţi.

1. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 12. Structurile Asociației Mișcarea Focul Dacic, funcţii, alianțe.
1. Mişcarea Focul Dacic este organizată pe criteriul adiministrativ teritorial, iar unitatea sa de bază este Sucursala Judeţeană.
2. Mişcarea Focul Dacic are două structuri fundamentale:
a) Structura Naţională – Organizaţia Naţională;
b) Structura Judeţeană – Sucursala Judeţeană.

3. Structura Naţională a MFD este formată din următoarele organe:

a) Adunarea Generală Naţională;
b) Consiliul Naţional Director;
c) Secretariatul General Naţional;
d) Trezoreria Naţională a MFD;
e) Comisia Naţională de Promovare;
f) Consiliul Consultativ.

1. Structura Naţională constituie modul de organizare a MFD la nivel naţional şi cuprinde organele de decizie, conducere, administrare, evidenţă, informare, jurisdicţie, gestionare a patrimoniului, comunicare, promovare, control şi consultanţă, amintite la art. 12 alineat (3), paragrafele a, b, c, d, e, f, al acestui Statut.

2. Competenţele celor care alcătuiesc Structura Naţională a MFD sunt stabilite în detaliu prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art.13. Structura Judeţeană – Sucursala Judeţeană a MFD

1. Este formată din următoarele organe:

a) Adunarea Generală a Sucursalei Judeţene;
b) Consiliul Director al Sucursalei Judeţene;
c) Secretariatul General al Sucursalei Judeţene;
d) Trezoreria judeţeană;
e) Comisia de Promovare a Sucursalei Judeţene;

2. Structura Judeţeană a Mişcării Focul Dacic, are sediul în municipiul capitală de judeţ.
3. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic poate avea maxim 42 de Sucursale Judeţene.
4. Sucursala Judeţeană este o organizare a MFD la nivel judeţean şi cuprinde organele de decizie, conducere, administrare, evidenţă, informare, jurisdicţie, gestionare a patrimoniului, comunicare, promovare şi control, cu acţiune la nivel judeţean, organe amintite la art. 26 alineat (1), paragrafele a, b, c, d, al acestui Statut.

5. Competenţele celor care alcătuiesc Structura Judeţeană a MFD sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art. 14. Funcţii în Mişcarea Focul Dacic.

1. Funcţii de conducere:

a) Membru al Consiliului Naţional Director;
b) Preşedinte Sucursală Judeţeană şi al Consiliului Director Judeţean;
c) Vice-preşedinte Sucursală Judeţeană şi al Consiliului Director Judeţean;
d) Membru al Consiliului Director Judeţean;
e) Delegaţii permanenţi ai Sucursalei Judeţene la Adunarea Generală Naţională a membrilor;

2. Funcţii de evidenţă şi comunicare internă:

a) Secretar General;
b) Secretar General adjunct;
c) Membru al Secretariatului General;
d) Secretar al Sucursalei Judeţene;
e) Secretar adjunct al Sucursalei Judeţene;
f) Membru al Secretariatului Sucursalei Judeţene;

3. Funcţii administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.

a) Trezorier naţional;
b) Trezorier naţional adjunct;
c) Trezorier Sucursală Judeţeană;
d) Trezorier adjunct Sucursală Judeţeană;

4. Funcţii în Comisia de Promovare a MFD:

a) Preşedinte al Comisiei naţionale de Promovare;
b) Vice-preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
c) Membru al Comisiei Naţionale de Promovare;
d) Preşedinte al Comisiei de Promovare a Sucursalei Judeţene;
e) Vice-preşedinte al Comisiei de Promovare a Sucursalei Judeţene;
f) Membru al Comisiei de Promovare a Sucursalei Judeţene.

5. Funcţii consultative:

a) Membru al Consiliului Consultativ.
6. Asociația Mișcarea Focul Dacic poate colabora prin diferite convenții legale și alianțe cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în vederea realizarii scopului și a obiectivelor sale.
7. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui sucursale, în țară şi/sau în străinătate ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Naţional Director, prin care li se atribuie autonomie financiară şi administrativă în condiţiile ROF.
8. Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, functionând ca structuri ale Asociației.

 

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 13. Membri Asociației Mișcarea Focul Dacic, persoane fizice sau juridice, sunt:

1. Membri fondatori – membri care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social.
2. Membri asociați – membri care se asociază ulterior fondării Asociației Mișcarea Focul Dacic, membri care contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
3. Membri susținatori; persoanele care aderă la scopul Asociației Mișcarea Focul Dacic si care sprijină material și moral Asociația în realizarea obiectivelor sale.
4. Membri de onoare care pot fi:
(a) persoane fizice sau/și persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației Mișcarea Focul Dacic;
(b) personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
5. Calitatea de membru-asociat sau de membru-susținător al Asociației Mișcarea Focul Dacic se acordă de către Consiliul Naţional Director, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
6. Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă, la propunerea Consiliului Naţional Director, de către Adunarea Generală, prin votul a cel putin 2/3 din numărul membrilor prezenți.
7. Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația Mișcarea Focul Dacic.
8. Din punct de vedere pecuniar nivelul cotizației lunare a tuturor membrilor Mișcării Focul Dacic va fi stabilit de Consiliul Naţional Director al MFD, după consultarea prin vot online a membrilor.

Art. 14. Membri fondatori și membri asociați ai Asociației Mișcarea Focul Dacic au următoarele drepturi:

1. Pot să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri în Adunările generale.
2. Să aleagă și să fie aleși în Consiliul Naţional Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru functiile pentru care candidează.
3. Să beneficieze de programele inițiate de Asociație.
4. Să participe la toate activitățile și programele derulate de Asociație;
5. Să beneficieze de serviciile Asociației.
6. Să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație.
7. Să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, culturale și sportive, sau alte manifestări ce se încadrează în domeniile de interes ale Asociației Mișcarea Focul Dacic.
8. Alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației şi de lege.

Art. 15. Membri susținători și membri de onoare ai Asociației Mișcarea Focul Dacic beneficiază și ei de drepturile prevazute în prezentul Statut la art.14 dar numai de cele de la aliniatele 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.

Art.16. Obligațiile membrilor Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt următoarele:

1. Să sprijine în mod necondiționat realizarea scopului Asociației.
2. Să sprijine necondiționat realizarea obiectivelor promovate de Asociație.
3. Să respecte principiie Asociației, Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Naţional Director.
4. Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația Mișcarea Focul Dacic.
5. Să-și respecte angajamentele morale și materiale luate față de Asociație.
6. Să îndeplinească toate celelalte sarcini prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.

Art.17. În Asociația Mișcarea Focul Dacic vor fi primite ca membri doar acele persoane care declară în scris faptul că susțin scopul său, prezentul Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD.

Art.18. În Asociația Mișcarea Focul Dacic nu sunt primite ca membre persoanele aflate în următoarele situații:
1. Îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
2. Promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, dovedite prin hotărâre judecătorească, în conformitate cu prevederile Constitutiei.
3. Sunt înregistrate ca fiind persoane cu afecțiuni psihice.

Art.19. Calitatea de membru asociat în Asociația Mișcarea Focul Dacic nu o pot
obține, atât persoanele enumerate la articolul 18, precum și cele aflate în următoarele
situații:

1. Fac parte din organizații secrete sau semisecrete, înțelegând prin asta organizații la care accesul mass-media este interzis de regulă; aceste persoane se pot înscrie în Mișcare numai ca membri susținători.
2. Sunt persoane care au avut funcții de conducere într-un partid care a condus România după anul 1989; acestea vor putea dobândi calitatea de membru asociat doar după un stagiu de un an de zile ca membru susținător.
3. Aparțin sau trăiesc în valorile și principiile unui cult spiritual, altul decât cel creștin; aceste persoane se pot înscrie în Mișcare şi pot activa numai ca membri susţinători.

Art.20. Persoanele candidate la funcțiile de conducere ale Asociației, vor depune o autobiografie completă la secretariatul Mișcării, vor da o declarație prin care își vor asuma pe propria răspundere autobiografia respectivă și vor consimți în același timp ca Asociația Mișcarea Focul Dacic să poată investiga veridicitatea acesteia prin toate mijloacele legale.

Art.21. În conducerea Asociației Mișcarea Focul Dacic nu pot fi promovate următoarele categorii de persoane:
1. Au avut funcții de conducere, la vârf, pe scena politică românească după anul 1989; aceste persoane pot accede la o funcție de conducere doar după un stagiu de 3 ani în calitate de membru asociat.
2. Fac parte din organizații secrete sau semisecrete, înțelegând prin asta organizații la care accesul mass-media este interzis de regulă.
3. Aparțin sau trăiesc în valorile și principiile unui cult religios-spiritual altul decât cel creștin.

Art.22. Toate persoanele care vor dori să acceadă la conducerea Mișcării vor rosti, în cadrul unei ședințe solemne a Adunării generale, un angajament de credință față de Mișcare, față de obiectivele și principiile pe care ea le susţine. Iată-l:

Eu… (numele şi prenumele) mă angajez acum în faţa lui Dumnezeu şi a membrilor
Mişcării Focul Dacic să slujesc întotdeauna şi în orice împrejurare, interesele ţării, a naţiunii mele. Mă angajez să respect cu stricteţe Statul Mişcării Focul Dacic, Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, Principiile Sale, să susţin Programul său de Renaştere Naţională.
Dumnezeu să binecuventeze România de astăzi, urmaşă a Daciei de ieri!
Dumnezeu să binecuventeze poporul român!
Dumnezeu să binecuvânteze Mişcarea Focul Dacic!

Art.23. Membri asociați pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere, potrivit Statului, excluși din Asociație în cazul săvârșirii următoarelor abateri:
1. Denigrarea activității Asociației.
2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
4. Abaterile de la etica profesională și morală incluse in Regulamentul de Organizare și Functionare al Asociației.
5. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care există o hotărâre judecatorească rămasă definitivă; în funcție de sentință, persoana va putea trece la categoria de „membru susținător.”
6. Neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
7. Înscrierea într-un partid politic, altul decât cel susţinut prin convenţie oficială de MFD.
8. Încălcarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art.24. Membri susținători pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere, potrivit Statului, excluși din Asociație în cazul săvârșirii următoarelor abateri:
1. Denigrarea activității Asociației.
2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
4. Încălcarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art.25. Membri de onoare, pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație, excluși, în cazul săvârșirii următoarelor abateri:
1. Denigrarea activității Asociației.
2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
4. Abaterile de la etica profesională și morală incluse in Regulamentul de Organizare și Functionare al Asociației.
5. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecatorească rămasă definitive
6. Înscrierea într-o altă formațiune politică sau susținerea altui partid, altul decât partidul înființat și susținut de Asociație.
7. Încălcarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art. 26. Calitatea de membru încetează imediat în următoarele situații:
1. Persoana se retrage, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată.
2. Se încalcă gravă prevederile statutare și hotărârile organismelor de conducere.
3. Intervine o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
4. Persoana este depistată ca făcând parte dintre cele enumerate la Art. 18 și/sau dintre cele de la articolul 19.
5. În caz de neplată a cotizației timp de trei luni.

Art. 27. Excluderile din Asociație se fac de către Comitetul Naţional Director prin decizie, dar numai în urma prezentării cazului tuturor membrilor, numai după ce persoana în cauză îşi prezintă apărarea sau refuză acest lucru, numai în urma consultării membrilor prin vot online, şi numai după exprimarea votului decizional de către membrii asociaţi.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 28. Patrimoniul social inițial al Asociației Mișcarea Focul Dacic este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 1200 lei.
1. Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contributiile membrilor asociați, cotizațiile și taxele de înscriere a membrilor susținători și a membrilor asociați, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
3. Nu se vor accepta sponsorizări sau donații de la persoane fizice sau juridice care vor condiționa aceste contribuții financiare de susținerea unor interese, personale sau de grup, care contravin principiilor, scopului și obiectivelor Asociației Mișcarea Focul Dacic.
4. Contribuțiile financiare destinate bunei funcționări a Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt atribuite în exclusivitate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației în modalitățile în care ea și-a propus să realizeze aceste deziderate.

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Sectiunea I

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ

Art. 29. Adunarea Generală Naţională este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și a membrilor asociați și are următoarele competențe:
1. Stabilește strategia și a obiectivele generale ale Asociației.
2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil.
3. Alege și revocă cenzorul.
4. Modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației Mișcarea Focul Dacic.
5. Dizolvă și lichidează Asociația, stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.
6. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare.
7. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege sau în Statut.

Art. 30. Convocarea Adunării Generale Naţionale.

1. Adunarea Generală Naţională se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Naţional Director și a cenzorului.
2. Adunarea Generală Naţională se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel putin 3 (trei) zile de la data desfăsurării ei, în acest din urmă caz dacă:
a. se impune în mod necesar modificarea Statutului;
b. apar situații care afectează existența Asociației;
c. la cererea scrisă a unui număr de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați.
3. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Naţional Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.
4. Participanții (membrii fondatori,membri asociați,membrii de onoare, membrii susținători), pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, și depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală, la secretariatul Asociației.

Art. 31. La Adunarea Generală Naţională participă:

1. Membri fondatori.
2. Membri-asociați.
3. Membri-susținatori, în calitate de invitați, pot veni cu propuneri dar nu au drept de vot.
4. Membri de onoare, în calitate de invitati, pot veni cu propuneri dar nu au drept de vot.
5. Alți invitați, fără drept de interpelare și fără drept de vot.
6. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 32. Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în conditiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 33. Adunarea Generală poate avea loc numai dacă sunt prezenți cel putin o jumătate plus unul dintre membri fondatori și membri-asociați.

1. Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la art.34, Adunarea Generală se reconvoacă dupa o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaților prezenți.
2. Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
3. Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.

Art. 34. Adunarea Generală este prezidată de oricare dintre membri Consiliului Naţional Director, ales prin votul Consiliului şi delegat special, în scris, pentru îndeplinirea acestei sarcini în AGN.

1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu 2/3 din numărul membrilor fondatori și a membrilor-asociați participanţi la vot, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului ei.

Art. 35. Hotărârile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv a Statutului Asociației sau Regulamentului de organizare și funcționare pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data cand a avut loc ședința, după caz.

Secțiunea a II-a

CONSILIUL NAŢIONAL DIRECTOR

Art. 36. Consiliul Naţional Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

1. Consiliul Naţional Director inițial al Asociației Mișcarea Focul Dacic este constituit din 8 persoane, astfel: 1.MUȘAT VICTOR (BACĂU); 2.IONIȚĂ IONELA (BUCUREȘTI); 3. MOLDOVAN MANUELA (CLUJ); 4. CHIRIȚOIU CRISTINEL-GHEORGHE (DOLJ); 5. TOFAN NICOLAE (GALAȚI); 6. ȘERB MARCEL (HUNEDOARA); 7. BURCEA CONSTANTIN (SUCEAVA); 8. POPON CIPRIAN (TIMIȘ).
2. Numărul celor care alcătuiesc Consiliului Naţional Director al Asociației poate fi mărit în funcție de dezvoltarea organizaţiei, până la maxim 42 de membri, fiecare dintre ei fiind identificat ca presedinte al unei Sucursale.

Art. 37. Membrii Consiliului Naţional Director se aleg, initial, prin vot deschis, de Adunarea Generală Naţională, cu întrunirea a 2/3 din voturile membrilor fondatori și a membrilor asociați participanţi la vot, pentru un mandat de 4 ani. După formarea Sucursalelor presedinţii Consiliilor Directoare ale Sucursalelor, aleşi în cadrul Adunării Generale a Sucursalei vor deveni automat şi membri ai Consiliului Naţional Director.

1. Un membru al CND poate fi demis de Adunarea Generală a Membrilor prin vot sau de Consiliul Naţional Director din care face parte, dar numai după consultarea membrilor MFD prin vot online.
2. În cazul în care un membru al CND pierde această funcţie din varii motive el va fi înlocuit imediat de un nou preşedinte al Sucursalei ales prin vot de Adunarea Generală Extraordinară a Sucursalei. Până la alegerea noului preşedinte, locul său în Cosiliul Director al Sucursalei va fi luat de unul dintre vicepreşedinţi ai Sucursalei respective

Art. 38. În exercitarea competenței sale, Consiliul Naţional Director are următoarele atributii:
1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară.
2. Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociatiei.
3. Aprobă organigrama și strategia de personal, documentele interne ale Asociatiei.
4. Elaborează Regulamentul de Organizare și Functionare – ROF – al Asociației.
5. Hotărăște înființarea de Sucursale.
6. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de Statut sau de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al MFD.

Art. 39. Membrii Consiliului National Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 40. Deciziile contrare Legii, Actului Constitutiv , Statutului Asociației SAU ROF, pot fi atacate de către membrii fondatori, membrii asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului Naţional Director care au lipsit sau au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de sedință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 41. Consiliul Naţional Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de Asociație pentru a incheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevazute în lege sau în Statut.

Art. 42. Consiliul Naţional Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.
1. Convocarea Consiliului Naţional Director se face în situaţiile extraordinare de secretarul general al MFD, la solicitarea scrisă a 2/3 din numărul total al membrilor săi, cu cel putin 10 zile inainte de data fixată.
2. Consiliul Naţional Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri prin votul a 2/3 din numărul participanţilor la vot.

Art. 43. Deliberările și hotărârile Consiliului National Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecarei ședințe.

Art.44. În realizarea scopului și a obiectivelor sale, Asociația Mișcarea Focul Dacic poate avea, în structurile sale servicii-comisii specializate a căror modalitate de funcționare o stabilește Consiliul Naţional Director prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

 

Secțiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 45. Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori după caz.

1. În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale și Consiliului Naţional Director;
c. poate participa la ședintele Consiliului National Director, fără drept de vot;
d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Naţional Director.
2. Membrii Consiliului Naţional Director nu pot fi cenzori.
3. Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, numai dacă Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscrisi, în conditiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 46. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.

1. Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

 

CAPITOLUL V

VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

 

Art. 47. Veniturile Asociației Mișcarea Focul Dacic provin din:
1. Taxa de înscriere în Asociație și cotizațiile care se achită de membri asociați și membri susținători. Valoarea acestei taxe va fi stabilită la prima Adunare Generală. În caz de retragere din Asociație taxele plătite anterior nu se restituie.
2. Contribuțiile membrilor asociați pe care le vor achita la intrarea în asociere.
3. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale.
4. Venituri realizate din activități ce au legătură cu urmărirea scopului și atingerea obiectivelor asociației.
5. Donații, sponsorizări sau legate.
6. Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale.
7. Alte venituri prevăzute de lege.

Art. 48. Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
1. Cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației.
a. salarii și adaosuri la salarii.
b. indemnizații, prime și premii.
c. procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală și alte bunuri si servicii necesare realizării scopului Asociației.
d. chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
e. burse, cazare, masă, transport.
f. utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.
g. promovare MFD şi a Programului său.
h. alte cheltuieli.
2. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
3. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești se stabilesc în limitele Statutului de funcționare, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
4. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Art. 49. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
CAPITOLUL VI

 

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 50. Asociația Mișcarea Focul Dacic se va dizolva:
1. De drept prin: imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
3. Prin hotărârea Adunării generale.
4. În alte situatii prevăzute de lege.

Art. 51. În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de Adunarea Generală sau, în cazul în care nu se întrunește un cvorum de 2/3 al membrilor cu drept de vot, de instanța judecătorească, după caz.
1. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Naţional Director încetează.
2. Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.
3. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau a comisiei de cenzori

Art. 52. Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
1. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 53. În cazul dizolvarii Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
1. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, care susțin și promovează, în totalitate, principiile menționate la art. 8.
2. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
3. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioara.

Art. 54. Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 55. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațunile de lichidare la Registrul asociațiilor și Fundațiilor al Judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala iși are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest Registru.

Art. 56. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor in drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 57. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
1. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 58. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.

Art. 59. Punctul de vedere al ASOCIATIEI se poate exprima numai cu mandat aprobat de Consiliul Naţional Director. Opiniile personale ale membrilor nu angajează în nici un fel ASOCIAŢIA.

Art. 60. Litigiile între membri și între aceștia și alte persoane juridice sau fizice sunt de competenta instantelor judecătoreşti de drept comun, dacă ele nu pot fi stinse prin medierea Consiliului Naţional Director.

Art. 61. Prezentul Statut si Actul Constitutiv intra în vigoare după înscrierea ASOCIATIEI în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul.

*

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com