VREM SĂ TRĂIM ÎNTR-O ȚARĂ ȘI NU ÎNTR-O COLONIE! VREM SUVERANITATE NAȚIONALĂ!

 

Am făcut recent un scurt și succint sondaj de opinie care mi-a confirmat un lucru fără tăgadă: românii, cei cât de cât informați, sunt raționali și știu foarte bine de ce are nevoie societatea noastră pentru a se însănătoși din toate punctele de vedere.

Așadar, toți cei care au participat, și-au manifestat dorința de a trăi într-o țară și nu într-o colonie a Puterilor acestei lumi. Lucru absolut firesc și de bun simț aș spune.

Faptul că unii se străduiesc de foarte multă vreme să ne transforme într-o colonie este una, realizarea acestui lucru, absolut grotesc, este alta. Chiar dacă se afirmă sus și tare, în spațiul public, cum că România ar fi deja o colonie, ei bine, asta nu este decât o altă manipulare menită să ducă poporul într-o zonă a depresiei, să-i facă chiar și pe cei mai înfocați susținători ai cauzei naționale să renunțe.

Nu, România nu este o colonie. Se fac eforturi serioase în direcția asta și procesul de colonizare este în toi, dar nu suntem o colonie. Dacă însă nu ne trezim și nu ne cerem drepturile fundamentale ca și națiune, atunci, da, putem să ne pierdem țara, temporar, și să devenim o colonie oficială. Spun temporar, întrucât dat fiind misiunea națiunii noastre, extrem de importantă, de altfel, în planul lui Dumnezeu pentru evoluția umană planetară, generațiile care vor urma, dacă noi nu știm să ne păstrăm țara, vor trebui să o recupereze prin sacrificii mari și foarte mari.

Păstrarea identității naționale și consolidarea ei este clar exprimată de toți cei care au un oarecare nivel de informație, o oarecare dragoste față de istoria, tradițiile, cultura și spiritualitatea noastră autohtonă.

Identitatea națională a unui popor este un dat istoric, adică o însușire înnăscută, cuvenită în mod natural unei comunități etnice. Ca urmare, aceasta nu se stabilește la masa tratativelor și nici nu poate fi atribuită unui popor de către vreo mare putere politică a momentului sau vreo organizație cu vocație mai mult sau mai puțin universală. Această noțiune fundamentală definește un popor o dată pentru totdeauna și este rezultatul unui proces istoric îndelungat, care are la bază unitatea de limbă, de teritoriu, de viață economică, de factură psihică, de cultură și se manifestă, în esență, în conștiința originii comune și sentimentul apartenenței la o singură națiune. Națiunea, cea mai înaltă expresie a identității unui popor, a apărut ca formă de comunitate umană istoricește necesară în perioada destrămării feudalismului și apariției modului de producție capitalist. Cu toate că are unele premise etnice și antropologice, națiunea este un fenomen preponderent social, rezultat al unei evoluții istorice îndelungate, în cursul căreia diferite neamuri, popoare și rase s-au amestecat între ele, dând naștere națiunii”. Dorin Cimpoieșu

Națiunea este definită în DEX drept o „comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune.

Națiunea este însă mult mai mult decât atât, această definiție pur științifică exprimând-o doar parțial. În realitate ea, națiunea, este tot ceea ce a emanat mai bun, de-a lungul istoriei sale un neam, este rădăcina care a hrănit cu energia necesară evoluției sale materiale și spirituale generații întregi de oameni care au trăit pe un teritoriu binecuvântat de Dumnezeu.

În cazul nostru, al românilor de astăzi, ar trebui să știm faptul că atunci când spunem națiunea noastră spunem de fapt tot ceea ce am emis noi ca popor atunci când ne-am numit pelasgi, traci, geto-daci, rumâni și în final, de 100 de ani încoace români.

Aceasta este adevărata noastră identitate istorică, una arătată atât de clar de Nicolae Densușianu, prieten bun al lui Mihai Eminescu, în cartea pentru care a trudit o viață: Dacia Preistorică.

Dar, el Nicolae Densușianu, a fost și este marginalizat în continuare. De ce? Fiindcă nu este pe placul celor care vor să dea acestei națiuni un alt destin. Celor care vor sa ne schimbe identitatea, asa cum au făcut-o și în anul 1859, atunci când, prin tratative subterane, au schimbat numele Proiectului Unirii din UNIREA PRINCIPATELOR DACIEI în UNIREA PRINCIPATELOR RUMÂNE, care apoi s-a transformat în UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE, după cum doriseră, în ascuns, unii.

Până la urmă, nu a rămas nici așa, Puterile din acea vreme fiind deranjate de titulatura ROMANE, care amintea de vechiul imperiu și în final actul UNIRI a rămas, pur și simplu, în mod oficial, la titulatura UNIREA PRINCIPATELOR.

Așadar, încă din anul 1859, se încearcă distrugerea efectivă a națiunii noastre prin atribuirea unei identități naționale false, una care nu are nici o legătură, sau aproape nici una cu descendența noastră pelasgo-traco-geto-dacă.

De asemenea, tot în urma sondajului amintit, am constatat convingerea unanimă a tuturor participanților a necesității păstrării suveranității naționale, despre care se vorbește destul de mult dar care nu este explicată decât rar și… confuz.

Suveranitatea națională poate fi manifestată în două direcții: suveranitatea unui Stat în a lua decizii neîngrădite în granițele țării sale, fără însă a periclita prin asta suveranitatea unui alt Stat și suveranitatea poporului, care ar trebui să fie deasupra suveranității Statului (reprezentat de Instituțiile sale de Putere).

Ceea ce, la noi cel puțin, nu se întâmplă. Practic, poporul, în contextul actualei Constituții, nefiind, de fapt, suveran.

În Constituția noastră acest aspect al suveranității poporului este destul de ambiguu.

De ce?

Pentru că dacă la art.2 alineat (1) se spune… (1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum şi prin referendum, vine apoi art.151 alineat (1) care, în mod abil, dă de pământ cu suveranitatea poporului și spune: (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

Așadar, este limpede faptul că cei care au participat la sondajul despre care am amintit doresc ca Statul român să fie suveran în deciziile care privesc viața și activitatea în România, atâta timp cât acestea nu ating suveranitatea altor State.

În același timp însă doresc supremația în decizii a poporului român, adică implementarea Democrației Directe participative și nu reprezentative.

De ce și pe cine deranjează oare cuvintele suveranitate națională, identitate națională?

Răspunsul este unul cât se poate de clar si de limpede: pe promotorii, pe susținătorii globalismului și a multiculturalismului satanic planetar.

Suveranitatea și identitatea națională, națiunea însăși, sunt antagonice cu globalismul și multiculturalismul promovat acum pe scară largă în lume de către strategii lumii oculte mondiale, care s-au aflat și se află la originea tuturor dezastrelor de pe această planetă. Și da, globalismul și multiculturalismul sunt cele mai mari dezastre pe care le-a cunoscut vreodată omenirea.

De ce?

Pentru că progresul științific, material, amestecarea forțată a națiunilor, fără a se ține cont de evoluția spirituală sunt acte satanice menite nu să ducă la evoluție ci la involuție.

Strategii amintiți, adevărați descreierații ai acestei Planete știu foarte bine asta, dar rolul lor este să distrugă, să se opună de fapt evoluției iar susținătorii lor, care nu văd în fața ochilor decât banii și foloasele de tip material, urcarea treptelor ierarhiei sociale, nu sunt capabili să vadă grozăvia în care s-au băgat.

Sunt pur și simplu orbiți de acești corifei satanici cărora li se mai spune: iluminații.

Așadar, dragi români, priviți spre partidele care vă promit marea cu sarea. Veți observa că mai toate se feresc (in special cele din Parlament) să abordeze aceste subiecte. Și nu o fac, pentru că sunt angrenate și ele în această strategie. Iar păpușarii despre care se tot vorbește atât sunt, de fapt, oamenii ocultei interne si externe, cea care stă la baza strategiei de distrugere a acestei națiunii. Și așa este peste tot în lume.

De aceea, noi cei din Mișcarea Focul Dacic, susținem ferm și până la capăt păstrarea și consolidarea suveranității și identității naționale, singurul mod prin care vom reuși să păstrăm țara întreagă, singurul mod prin care putem lăsa urmașilor noștri o țară drept moștenire și nu o tristă colonie.

LIBERTATE! ADEVĂR! DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

 

.